Kráľovná si váži verných a schopných služobníkov. Aj slovenská atletika má galériu svojich najväčších osobností. Sieň slávy slovenskej atletiky založilo vedenie SAZ v roku 2013. Na začiatok do nej uviedlo trinásť legiend. Hviezdnych atlétov a atlétky z dvoch historických období (uhorského a úspešnej éry šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov), olympijského víťaza z rokov osemdesiatych, ale aj nestorov, ktorí desaťročia zápalisti a vizionársky posúvali atletiku dopredu v úlohe trénerov, organizátorov či funkcionárov. Vzdávanie holdu ikonám, ktoré sa do dejín atletiky malej krajiny zapísali veľkými písmenami, pokračovalo aj v ďalších rokoch. A bude pokračovať – je to proces, ktorý potvrdzuje životaschopnosť aj životodarnosť primárneho športu, ktorý blahodarne pôsobí aj na ďalšie športové odvetvia.​​​

Eduard Adamko
Juraj Benčík
Peter Berčík
Alexander Binovský
Pavol Blažek
Imrich Bugár
Vojtech Bukovský
Ivan Čierny
Juraj Demeč
Pavol Glesk
EVA GLESKOVÁ-LEHOCKÁ
JÁN HAJDÓCY
ANTON HAJMÁSSY
Alena Hejtmánková-Holárková
RUDOLF HOLZER
ZDENĚK HRBÁČEK
LIBOR CHARFREITAG
ANNA CHMELKOVÁ-BLANÁRIKOVÁ
ANTON IHRING
MÓRIC KOCZÁN
JÁN KOŠTIAL
IGOR KOVÁČ
VILIAM LENDEL
JAN LIŠKA
ZUZANA MARKOVÁ-MORAVČÍKOVÁ
DUŠAN MORAVČÍK
MÁRIA MRAČNOVÁ-FAITHOVÁ
ROMAN MRÁZEK
EVA MURKOVÁ
Peter Nemšovský
Alojz Ovečka
IMRICH OZORÁK
FRANTIŠEK PETHE
Ladislav Petrovič
JOZEF PLACHÝ
JOZEF PRIBILINEC
RÓBERT ROZIM
BARTOLOMEJ RUSINA
VLADIMÍR SAVČINSKÝ
ALOJZ SOKOL
Dionýz Szögedi
JAROMÍR ŠIMONEK
EVA ŠURANOVÁ-KUCMANOVÁ
Matej Tóth
Dušan Valent

 

Text: MARIÁN ŠIMO

Fotografie: SLOVENSKÉ OLYMPIJSKÉ A ŠPORTOVÉ MÚZEUM, ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP, DUŠAN KOUTNÝ, MARATÓNSKY KLUB KOŠICE, SITA

Jozef Plachý v apríli 2016 písomne oznámil Slovenskému atletickému zväzu, že vystupuje zo Siene slávy až do uzatvorenia ním iniciovaného súdneho sporu o organizovaní akcie Hľadáme nového Jozefa Plachého