Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
8. marca 2021 Potvrdenie o účasti na podujatie Dudinská 50, 20.3.2021 Ľašová Náhľad
7. marca 2021 Zahraničné štarty 2021 Kompas Náhľad
4. marca 2021 Zápisnica z VV SAZ 17.2.2021 – videokonferencia Kirnová Náhľad
2. marca 2021 Hosťovací poriadok SAZ 3/2021 Filo Náhľad
1. marca 2021 Bulletin k halovým ME 4.-7.3.2021, Toruň (Poľsko) Náhľad

KOMISIE

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

EKONOMICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

KOMISIA ROZHODCOV

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ATLÉTOV

KOMISIA MLÁDEŽE

DOKUMENTY A SMERNICE

STANOVY A SMERNICE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

SAZ INFORMUJE

ANTIDOPING

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR SAZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBLASTNÉ ATLETICKÉ ZVÄZY

KONTROLÓR

ARBITRÁŽNA RADA

RÔZNE

ŠTATISTIKA

REPREZENTÁCIA

ČASOPIS SLOVENSKÁ ATLETIKA

BULLETINY K ŠAMPIONÁTOM

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV