Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
26. septembra 2022 Zahraničné štarty 2022 Kompas Náhľad
22. septembra 2022 Zápisnica z porady koordinátorov DA v Banskej Bystrici 15.9.2022 Dobrovodský, Tomeček Náhľad
22. septembra 2022 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 – Atletika infraštruktúra za mesiac 8/2022 Herdics Náhľad
22. septembra 2022 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 8/2022 Herdics Náhľad
21. septembra 2022 Spravodaj AZB č. 6/2022 – 3. kolo staršieho žiactva Bělák Náhľad

KOMISIE

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

EKONOMICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

KOMISIA ROZHODCOV

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ATLÉTOV

KOMISIA MLÁDEŽE

DOKUMENTY A SMERNICE

STANOVY A SMERNICE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

SAZ INFORMUJE

ANTIDOPING

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR SAZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBLASTNÉ ATLETICKÉ ZVÄZY

KONTROLÓR

ARBITRÁŽNA RADA

RÔZNE

ŠTATISTIKA

REPREZENTÁCIA

ČASOPIS SLOVENSKÁ ATLETIKA

BULLETINY K ŠAMPIONÁTOM

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV