Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 14/2021 organizačný poriadok SAZ Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 13/2021 o poplatkoch SAZ Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 12/2021 o projekte Detskej atletiky Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 11/2021 o rozhodcoch atletiky Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 10/2021 o športových odborníkoch v rámci SAZ Filo Náhľad

KOMISIE

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

EKONOMICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

KOMISIA ROZHODCOV

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ATLÉTOV

KOMISIA MLÁDEŽE

DOKUMENTY A SMERNICE

STANOVY A SMERNICE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

SAZ INFORMUJE

ANTIDOPING

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR SAZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBLASTNÉ ATLETICKÉ ZVÄZY

KONTROLÓR

ARBITRÁŽNA RADA

RÔZNE

ŠTATISTIKA

REPREZENTÁCIA

ČASOPIS SLOVENSKÁ ATLETIKA

BULLETINY K ŠAMPIONÁTOM

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV