Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
24. septembra 2021 Spravodaj AZB č. 7/2021 – 3. kolo dorast a mladšie žiactvo Bělák Náhľad
23. septembra 2021 Registračný poriadok 8/2021 Filo Náhľad
23. septembra 2021 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 - Atletika infraštruktúra za mesiac 8/2021 Herdics Náhľad
23. septembra 2021 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 8/2021 (rok 2021) Herdics Náhľad
20. septembra 2021 Spravodaj č.2/2021 ZsAZ dorastencov a dorasteniek Adlerová Náhľad

KOMISIE

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

EKONOMICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

KOMISIA ROZHODCOV

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ATLÉTOV

KOMISIA MLÁDEŽE

DOKUMENTY A SMERNICE

STANOVY A SMERNICE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

SAZ INFORMUJE

ANTIDOPING

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR SAZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBLASTNÉ ATLETICKÉ ZVÄZY

KONTROLÓR

ARBITRÁŽNA RADA

RÔZNE

ŠTATISTIKA

REPREZENTÁCIA

ČASOPIS SLOVENSKÁ ATLETIKA

BULLETINY K ŠAMPIONÁTOM

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV