Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
2. decembra 2020 Rozpis tréningových hodín v ŠH Elán Drozda Náhľad
30. novembra 2020 Vyhodnotenie ÚTM pre rok 2020 Ľašová Náhľad
30. novembra 2020 Smernica SAZ 9/2020 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií Náhľad
30. novembra 2020 Prestupy – jeseň 2020 Filo Náhľad
30. novembra 2020 Časopis Slovenská atletika – október 2020 Náhľad

KOMISIE

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

EKONOMICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

KOMISIA ROZHODCOV

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ATLÉTOV

KOMISIA MLÁDEŽE

DOKUMENTY A SMERNICE

STANOVY A SMERNICE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

SAZ INFORMUJE

ANTIDOPING

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR SAZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBLASTNÉ ATLETICKÉ ZVÄZY

KONTROLÓR

ARBITRÁŽNA RADA

RÔZNE

ŠTATISTIKA

REPREZENTÁCIA

ČASOPIS SLOVENSKÁ ATLETIKA

BULLETINY K ŠAMPIONÁTOM

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV