Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
14. júna 2021 Zápisnica zo VZ ZsAZ 2021 Illéš Náhľad
8. júna 2021 Zoznamy - Cieľová kamera Filo Náhľad
8. júna 2021 Zoznamy - Štartéri Filo Náhľad
8. júna 2021 Zoznamy - Rozhodcovia III. kvalifikačného stupňa Filo Náhľad
8. júna 2021 Zoznamy - Rozhodcovia II. kvalifikačného stupňa Filo Náhľad

KOMISIE

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

EKONOMICKÁ KOMISIA

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

KOMISIA ROZHODCOV

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

KOMISIA ATLÉTOV

KOMISIA MLÁDEŽE

DOKUMENTY A SMERNICE

STANOVY A SMERNICE

POVINNÉ ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

SAZ INFORMUJE

ANTIDOPING

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR SAZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

OBLASTNÉ ATLETICKÉ ZVÄZY

KONTROLÓR

ARBITRÁŽNA RADA

RÔZNE

ŠTATISTIKA

REPREZENTÁCIA

ČASOPIS SLOVENSKÁ ATLETIKA

BULLETINY K ŠAMPIONÁTOM

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV