DátumNázovPridalNáhlaď
18.1.2018Registračný poriadokOK SAZNáhľad
18.1.2018Smernica o poplatkochEK SAZNáhľad
15.12.2017Smernica o rozhodcoch atletikyFiloNáhlad
22. 5. 2017Stanovy SAZ VZ SAZNáhľad
22. 3. 2017Hosťovací poriadok SAZŠTK SAZNáhľad
15. 9. 2017Organizačný poriadok SAZLK SAZNáhľad
25. 2. 2017Prestupový poriadok SAZOK SAZNáhľad
24. 2. 2017Výchovné pri prestupoch SAZOK SAZNáhľad
23. 2. 2017O slovenských rekordochKR SAZNáhľad
21. 2. 2017O športových odborníkochLK SAZNáhľad
20. 2. 2017Disciplinárny poriadok SAZDK SAZNáhľad
8. 12. 2016Štatút komisie atlétov SAZFiloNáhľad
31. 8. 2016Trénerské kvalifikácieLK SAZNáhľad
10. 2. 2015O odmenách funkcionárov pretekovEK SAZNáhľad