Je potrebné prihlásiť sa mailom na adresu kontaktnej osoby Bernard Ruman (ruman@aletika.sk) a na podujatie sa so záujemcom podpíše dobrovoľnícka zmluva. Zoznam dobrovoľníkov je zverejnený na webe SAZ v časti Členská zóna/Dokumenty/Komisia rozhodcov/Zoznamy/ Zoznamy – Dobrovoľníci.