Najnovšie informácie o konaní školení rozhodcov atletiky jednotlivých kvalifikačných stupňov a rozhodcovských špecializácií sú dostupné buď na úvodnej stránke webu SAZ, v časti Infopanel (ak sú v blízkej budúcnosti naplánované), prípadne informácie o nich poskytne Silvia Hanusová (hanusova@atletika.sk), predsedníčka komisie rozhodcov SAZ.

Na školenie rozhodcov atletiky sa môžu prihlásiť osoby registrované v SAZ vo veku od 16 rokov, ktoré majú aspoň základné vzdelanie. Školenia vykonáva SAZ. Podmienky účasti na školeniach a program jednotlivých  školení sú uvedené v smernici SAZ o rozhodcoch atletiky zverejnenej na webe SAZ (Členská zóna/Dokumenty/Stanovy a smernice/O rozhodcoch atletiky). Poplatky za jednotlivý typy školení rozhodcov atletiky sú zverejnené na webe SAZ (Členská zóna/Dokumenty/Stanovy a smernice/O poplatkoch)