INFOPANEL

  • Prolongácia členstva 2019

    Vážení zástupcovia športových organizácií SAZ, dovoľte mi informovať Vás o prolongačnom procese v registračnom systéme Membery. Prolongáciu – obnovu členstva na ďalší rok je právnická osoba povinná vykonať v termíne nato určenom (t.j. 13.12.2018 – 31.12.2018,(...)

  • Atletický kalendár 2019 (termínovka) – Slovensko a svet

    KALENDÁR ATLETICKÝCH PODUJATÍ V ROKU 2019 SLOVENSKO JANUÁR 4. – ATLETIKA: Halové M-SR juniorov a st. žiactva v chôdzi a súťaž o Pohár Mateja Tótha – Banská Bystrica          13.- ATLETIKA:  Otvorené(...)

PARTNERI A DODÁVATELIA