Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 24. júl 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Slovenský atletický zväz Združenie (zväz, spolok)
Junácka 6
832 80 Bratislava
Slovensko
E -mail: ks.akitelta@eciffo
Telefónne číslo: +421 2 38 15 55 00
VAT ID: SK2021658243

Právny zástupca (zástupcovia) Slovenský atletický zväz Združenie (zväz, spolok):

Vladimír Gubrický

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.