Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
23. septembra 2020 Zápisnica z VV SAZ zo dňa 12.9.2020 Kirnová Náhľad
23. septembra 2020 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 8/2020 Náhľad
23. septembra 2020 Spravodaj č.5 Atletická liga Mittermayer, Malík Náhľad
23. septembra 2020 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 - Atletika infraštruktúra za mesiac 08/2020 Náhľad
22. septembra 2020 Spravodaj č. 3/2020 ZsAZ riadiaceho súťaže juniorov, junioriek, mužov a žien M. Filo Náhľad

Kategórie