Existujú dve možnosti:

  1. a) najlepšie je ak oslovíte a vyhľadáte klub vo svojom okolí, zoznam klubov je k dispozícii na webe SAZ : https://www.atletika.sk/registrovane-kluby/
  2. b) ak nemáte záujem byť členom klubu, je potrebné vyplniť žiadosť o registráciu individuálneho člena SAZ (Registračný formulár SAZ – Individuálny člen), vyplnenú a podpísanú zašlete na adresu kompas@atletika.sk. Faktúra bude potom vystavená podľa smernice SAZ a zaslaná na mailovú alebo poštovú adresu (ak udáte v žiadosti mail, alebo pošle žiadosť cez mail, pošleme vám naň faktúru, ak nie, pošleme vám ju na korešpondenčnú adresu).