Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A
831 04 Bratislava

Telefón: +421 2 38 15 55 00
E-mail: [email protected]

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. číslo
Peter KorčokPrezident SAZ[email protected]+421 905 639 948
Ladislav AsványiViceprezident SAZ[email protected]+421 905 653 091
Silvia Hanusováčlen VV[email protected]+421 944 611 313
Peter Filočlen VV[email protected]+421 904 193 926
Róbert Mittermayerčlen VV[email protected]+421 908 481 230
Martin Pupiščlen VV[email protected]+421 903 689 368
Martin Illéščlen VV[email protected]+421 911 638 473
Zoran Kollaroviččlen VV[email protected]+421 903 514 257
Matej Tóthčlen VV[email protected]+421 908 762 371
Anna Kirnováčlen VV[email protected]+421 905 606 264
Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. číslo
Vladimír Gubrickýgenerálny sekretár SAZ[email protected]+421 905 278 836
Anna Kirnovámedzinárodná sekretárka SAZ, členka rady EA[email protected]+421 905 606 264
Štefan Bielikreferent technického zabezpečenia[email protected]+421 918 750 215
Eva Pisárovásamostatný ekonomický referent[email protected]+421 915 778 569
Lucia Vlasákováadministratívna pracovníčka[email protected]+421 915 830 100
Ivana Brinzováekonomický referent[email protected]+421 905 997 446
Veronika Ľašovávedúca oddelenia mládežníckej atletiky[email protected]+421 918 290 484
Jaroslav Dobrovodskýkoordinátor detskej atletiky[email protected]+421 911 766 772
Radovan Tomečekkoordinátor detskej atletiky[email protected]+421 918 432 081
Adriana Arnoldováhlavná účtovníčka[email protected]+421 915 778 560
Oľga Nikovovámzdová účtovníčka[email protected]+421 908 733 141
Matúš Kompassprávca registrácie SAZ[email protected]+421 915 722 100
Marco Adrien Drozdasúťažné oddelenie SAZ[email protected]+421 908 953 830
Bernard Rumantechnicko - organizačné zabezpečenie[email protected]+421 918 950 100
Jozef MalíkKontrolór SAZ[email protected]+421 908 467 761
Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Marián Kalabuspredseda AR[email protected]+421 948 285 506
Milutín Černákčlen AR[email protected]+421 486 117 645
Branislav Koniarčlen AR[email protected]+421 905 635 439
Miroslav Illéščlen AR[email protected]+421 907 229 027
Mária Mračnováčlen AR[email protected]+421 905 706 153

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Ivan Čillíkpredseda DK[email protected]+421 905 137 795
Dominika Blaškováčlen DK[email protected]+421 911 169 850
Peter Kalabusčlen DK[email protected]+421 903 123 695
Peter Bucčlen DK[email protected]+421 905 299 189
Štefan Straňovskýčlen DK[email protected]+421 905 593 770

ODVOLACIA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Patrik Hrbekpredseda komisie[email protected]+421 911 090 490
Tomáš Budinskýčlen komisie[email protected]+421 904 844 594
Pavol Hajmássyčlen komisie[email protected]+421 915 564 316

KOMISIA DETSKEJ ATLETIKY

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel.kontakt
Ivan Čillikpredseda KDA[email protected]+421 905 137 795
Martin Illéščlen KDA, šéftréner mládeže U20[email protected]+421 911 638 473
Milan Laurenčíkčlen KDA, šéftréner mládeže U18[email protected]+421 917 536 928
Veronika Ľašovávedúca oddelenia mládežníckej atletiky[email protected]+421 918 290 484
Monika Ťažárováčlen KDA[email protected]+421 919 225 856
Marek Lúčkačlen KDA[email protected]+421 902 890 378
Radovan Tomečekčlen KDA[email protected]+421 918 432 081

KOMISIA MLÁDEŽE

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Martin IlléšPredseda KM, Reprezentačný tréner U20[email protected]+421 911 638 473
Veronika Ľašovávedúca oddelenia mládežníckej atletiky[email protected]+421 918 290 484
Milan LaurenčíkReprezentačný tréner U18[email protected]+421 917 536 928
Marek LučkaReprezentačný tréner U16[email protected]+421 902 890 378
Štefan Bielikčlen KM[email protected]+421 918 750 215
Ján Gigacčlen KM[email protected]+421 902 470 834
Vladimír Handlčlen KM[email protected]+421 903 574 772
Lukáš Kotalačlen KM[email protected]+421 915 783 836
Roman Benčíkčlen KM[email protected]+421 902 334 005
Ľuboš Benkočlen KM[email protected]+421 907 063 731
Martina Kučerováčlen KM[email protected]+421 903 619 180
Norbert Peczečlen KM[email protected]+421 902 289 279

EKONOMICKÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Ladislav Asványipredseda EK[email protected]+421 905 653 091
Martina Griglákováčlen EK+421 903 619 180
Branislav Koniarčlen EK[email protected]+421 905 635 439
Matej Tóthčlen EK[email protected]+421 908 762 371
Ivan Peťovskýčlen EK[email protected]+421 903 235 079
Vladimír Gubrickýčlen EK[email protected]+421 905 278 836

ORGANIZAČNO-LEGISLATÍVNA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Peter FiloPredseda OLK[email protected]+421 904 193 926
Matúš Kompasčlen OLK[email protected]+421 915 722 100
Anna Kirnováčlen OLK [email protected]+421 905 606 264
Branislav Droščákčlen OLK[email protected]+421 903 784 606

KOMISIA ROZHODCOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Silvia Hanusovápredseda KR[email protected]+421 944 611 313
Peter Filočlen KR[email protected]+421 904 193 926
Dag Bělákčlen KR[email protected]+421 904 300 170
Miroslav Illéščlen KR[email protected]+421 907 229 027
Ján Koštialčlen KR[email protected]+421 2 5249 5747
Dušan Chatrnúchčlen KR[email protected]+421 917 490 489
Marián Kalabusčlen KR[email protected]+421 948 285 506
Ivan Čillíkčlen KR[email protected]+421 905 137 795
Zuzana Costinčlen KR[email protected]+353 871 218 721
Martin Škarbačlen KR[email protected]+421 907 754 137
Vladimír Prokšačlen KR[email protected]+421 904 835 798

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Róbert Mittermayer predseda ŠTK[email protected]+421 908 481 230
Jozef Malíkčlen ŠTK[email protected]+421 908 467 761
Dag Bělákčlen ŠTK[email protected]+421 904 300 170
Branislav Droščákčlen ŠTK[email protected]+421 903 784 606
Alfons Juckčlen ŠTK[email protected]+421 905 347 901
Ján Gigacčlen ŠTK[email protected]+421 902 470 834
Andrea Filipováčlen ŠTK[email protected]+421 918 166 488
Marián Kalabusštatistika SAZ[email protected]+421 948 285 506
František Tóthštatistika SAZ[email protected]+421 910 321 704
Marco Adrien Drozdasúťažné oddelenie SAZ[email protected]+421 908 953 830

ZDRAVOTNÍCKA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Martin PupišPredseda ZK[email protected]+421 903 689 368
Ernest Cabančlen ZK+421 905 411 435
Pavol Hajmássyčlen ZK[email protected]+421 915 564 316
Peter Urbánčlen ZK[email protected]+421 948 039 188

KOMISIA VETERÁNOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Milan Belianskýpredseda KV[email protected]+421 903 443 634
Jaroslav Lupákčlen KV[email protected]+421 907 830 936
Karol Petöczčlen KV[email protected]+421 915 225 840
Eva Polákováčlen KV[email protected]+421 908 129 186
Marián Prezbruchýčlen KV[email protected]+421 905 925 296
Eduard Strakačlen KV+421 908 035 799
Jozef Vašinačlen KV[email protected]+421 907 701 083

KOMISIA PRE PODPORU OBLASTI A KLUBOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Zoran Kollarovičpredseda KPOK[email protected]+421 903 514 257
Dominika Blaškováčlen KPOK predseda AZB[email protected]+421 911 169 850
Martin Illéščlen KPOK predseda ZsAZ[email protected]+421 911 638 473
Ján Gigacčlen KPOK predseda SsAZ[email protected]+421 902 470 834
Silvia Hanusováčlen KPOK predseda VsAZ[email protected]+421 944 611 313

TRÉNERSKO – METODICKÁ  KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Martin Pupišpredseda TMK[email protected]+421 903 689 368
Martin Illéštréner U18-U22[email protected]+421 911 638 473
Milan Laurenčíktréner U15-U17[email protected]+421 917 536 928
Marcel Lopuchovskýtréner - štafety[email protected]+421 918 425 114
Pavel Kováčtréner - dlhé behy mimo dráhy[email protected]+421 903 828 784
Jozef Pelikántréner - behy na dráhe[email protected]+421 911 354 409
Roman Benčíktréner - chôdzaben[email protected]+421 902 334 005
Ľuboš Benkotréner - skoky[email protected]+421 907 063 731
Tomáš Benkotréner - šprinty[email protected]+421 908 196 591
Pavol Pankúchtréner - vrhy[email protected]+421 917 270 464
Jaroslav Broďáničlen TMK[email protected]+421 903 406 408
Ivan Čillíkčlen TMK[email protected]+421 905 137 795
Miroslav Vavákčlen TMK[email protected]+421 905 259 922
Marek Lučkačlen TMK[email protected]+421 902 890 378

MEDZINÁRODNÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Anna KirnováPredseda MeK[email protected]+421 905 606 264
Branislav Koniarčlen MeK[email protected]+421 905 635 439
Róbert Mittermayerčlen MeK[email protected]
+421 908 481 230
Martin Pupiščlen MeK[email protected]+421 903 689 368

KOMISIA ATLÉTOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Matej Tóthpredseda komisie[email protected]+421 908 762 371
Dana Velďákovápodpredsednicka[email protected]+421 903 662 920
Jana Velďákováčlen komisie[email protected]+421 903 267 410
Monika Hornákováčlen komisie[email protected]+421 910 169 898
Libor Charfreitagčlen komisie[email protected]+421 904 920 619
Juraj Vitkočlen komisie[email protected]m+421 907 022 229
Martin Kučeračlen komisie[email protected]+421 904 566 353

PODPORNÁ KOMISIA SAZ, PRE ZARAĎOVANIE DO SIENE SLÁVY SAZ

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Marián Šimočlen komisie[email protected]+421 908 748 394
Mária Mračnováčlen komisie[email protected]+421 905 706 153
Marián Kalabusčlen komisie[email protected]+421 948 285 506
Peter Berčíkčlen komisie[email protected]

PANDEMICKÁ KOMISIA

Meno a priezviskofunkciaEmailTel. kontakt
Peter Korčokčerstný predseda komisie[email protected]+421 905 639 948
Martin Pupišpredseda komisie[email protected]+421 903 689 368
Naďa Bendovázástupkyňa trénerov a klubov[email protected]
Róbert Mittermayerzástupca trénersko-metodickej komisie[email protected]+421 908 481 230
Miroslav Úradníkzástupca atlétov[email protected]+421 902 506 068
Vladimír Gubrickýzástupca SAZ[email protected]+421 905 278 836
Jozef Pukalovičzástupca organizátorov[email protected]+421 903 760 777
Michaela Grendelová Médiá a komunikácia[email protected]+421 911 101 801
Andrej DolinskýMedicínsky zástupca[email protected]