Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A
831 04 Bratislava

Telefón: +421 2 38 15 55 00
E-mail: office@atletika.sk

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. číslo
Peter KorčokPrezident SAZkorcok@atletikasvk.sk+421 905 639 948
Ladislav AsványiViceprezident SAZasvanyi@shmladost.sk+421 905 653 091
Silvia Hanusováčlen VVhanusovasilvia@gmail.com+421 944 611 313
Peter Filočlen VVfilo@atletikasvk.sk+421 904 193 926
Róbert Mittermayerčlen VVmittermayer@atletika.sk+421 908 481 230
Martin Pupiščlen VVpupis@atletikasvk.sk+421 903 689 368
Martin Illéščlen VVilles@atletikasvk.sk+421 911 638 473
Zoran Kollaroviččlen VVkollarovic@atletikasvk.sk+421 903 514 257
Matej Tóthčlen VVmatej.toth@gmail.com+421 908 762 371
Anna Kirnováčlen VVkirnova@atletika.sk+421 905 606 264
Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. číslo
Vladimír Gubrickýgenerálny sekretár SAZgubricky@atletika.sk+421 905 278 836
Anna Kirnovámedzinárodná sekretárka SAZ, členka rady EAkirnova@atletika.sk+421 905 606 264
Štefan Bielikreferent technického zabezpečeniabielik@atletikasvk.sk+421 918 750 215
Eva Pisárovásamostatný ekonomický referentvorosova@atletika.sk+421 915 778 569
Lucia Vlasákováadministratívna pracovníčkavlasakova@atletika.sk+421 915 830 100
Ivana Brinzováekonomický referentbrinzova@atletika.sk+421 905 997 446
Veronika Ľašovávedúca oddelenia mládežníckej atletikylasova@atletika.sk+421 918 290 484
Jaroslav Dobrovodskýkoordinátor detskej atletikydobrovodsky@atletika.sk+421 911 766 772
Radovan Tomečekkoordinátor detskej atletikydetskaatletika@atletika.sk+421 918 432 081
Adriana Arnoldováhlavná účtovníčkaarnoldova@atletika.sk+421 915 778 560
Oľga Nikovovámzdová účtovníčkasaz.nikovova@gmail.com+421 908 733 141
Matúš Kompassprávca registrácie SAZkompas@atletika.sk+421 915 722 100
Marco Adrien Drozdasúťažné oddelenie SAZdrozda@atletika.sk+421 908 953 830
Bernard Rumantechnicko - organizačné zabezpečenieruman@atletika.sk+421 918 950 100
Jozef MalíkKontrolór SAZmalik@atletikasvk.sk+421 908 467 761
Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Marián Kalabuspredseda ARmarian.kalabus@gmail.com+421 948 285 506
Milutín Černákčlen ARmilutin@brnet.sk+421 486 117 645
Branislav Koniarčlen ARkoniar@progress.sk+421 905 635 439
Miroslav Illéščlen ARmiroslav.illes@gmail.com+421 907 229 027
Mária Mračnováčlen ARfaja@atletikasvk.sk+421 905 706 153

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Ivan Čillíkpredseda DKivan.cillik@umb.sk+421 905 137 795
Dominika Blaškováčlen DKdominika.tomasovicova@gmail.com+421 911 169 850
Peter Kalabusčlen DKperkas@chello.sk+421 903 123 695
Peter Bucčlen DKpeter.buc59@gmail.com+421 905 299 189
Štefan Straňovskýčlen DKstranovsky@centrum.sk+421 905 593 770

ODVOLACIA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Patrik Hrbekpredseda komisiehrbek@olympic.sk+421 911 090 490
Tomáš Budinskýčlen komisietomasbudinsky3@gmail.com+421 904 844 594
Pavol Hajmássyčlen komisiepavolhajmassy@gmail.com+421 915 564 316

KOMISIA DETSKEJ ATLETIKY

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel.kontakt
Ivan Čillikpredseda KDAivan.cillik@umb.sk+421 905 137 795
Martin Illéščlen KDA, šéftréner mládeže U20illes@atletikasvk.sk+421 911 638 473
Milan Laurenčíkčlen KDA, šéftréner mládeže U18laurencik@atletikasvk.sk+421 917 536 928
Veronika Ľašovávedúca oddelenia mládežníckej atletikylasova@atletika.sk+421 918 290 484
Monika Ťažárováčlen KDAmonika@becool.sk+421 919 225 856
Marek Lúčkačlen KDAlucka@atletika.sk+421 902 890 378
Radovan Tomečekčlen KDAdetskaatletika@atletika.sk+421 918 432 081

KOMISIA MLÁDEŽE

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Martin IlléšPredseda KM, Reprezentačný tréner U20illes@atletikasvk.sk+421 911 638 473
Milan LaurenčíkReprezentačný tréner U18laurencik@atletikasvk.sk+421 917 536 928
Marek LučkaReprezentačný tréner U15lucka@atletika.sk+421 902 890 378
Štefan Bieliksekretár mládežebielik@atletikasvk.sk+421 918 750 215
Veronika Ľašovávedúca oddelenia mládežníckej atletikylasova@atletika.sk+421 918 290 484
Ján Gigacčlen KMjan.gigac@centrum.sk+421 902 470 834
Vladimír Handlčlen KMvladohandl@gmail.com+421 903 574 772
Lukáš Kotalačlen KMllukas.kotala@gmail.com+421 915 783 836

EKONOMICKÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Ladislav Asványipredseda EKasvanyi@shmladost.sk+421 905 653 091
Martina Griglákováčlen EK+421 903 619 180
Branislav Koniarčlen EKkoniar@progress.sk+421 905 635 439
Matej Tóthčlen EKmatej.toth@gmail.com+421 908 762 371
Ivan Peťovskýčlen EKivanpetovsky9@gmail.com+421 903 235 079
Vladimír Gubrickýčlen EKgubricky@atletika.sk+421 905 278 836

ORGANIZAČNÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Peter FiloPredseda OKfilo@atletikasvk.sk+421 904 193 926
Matúš Kompasčlen OKkompas@atletika.sk+421 915 722 100
Anna Kirnováčlen OK kirnova@atletika.sk+421 905 606 264

KOMISIA ROZHODCOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Peter Filopredseda KRfilo@atletika.sk+421 904 193 926
Emil Ruskočlen KRrusko@atletika.sk+421 903 974 311
Miroslav Héliačlen KRhelia@chello.sk+421 914 184 552
Miroslav Illéščlen KRmiroslav.illes@gmail.com+421 907 229 027
Ján Koštialčlen KRkostial42@gmail.com+421 2 5249 5747
Dušan Chatrnúchčlen KRchatrnuch.dusan@centrum.sk+421 917 490 489
Silvia Hanusováčlen KRhanusovasilvia@gmail.com+421 944 611 313
Marián Kalabusčlen KRmarian.kalabus@gmail.com+421 948 285 506
Ivan Čillíkčlen KRivan.cillik@umb.sk+421 905 137 795
Zuzana Costinčlen KRzuzanamalik@gmail.com+353 871 218 721
Martin Škarbačlen KRskarba.martin@gmail.com+421 907 754 137

ŠPORTOVO – TECHNICKÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Róbert Mittermayer Predseda ŠTKmittermayer@atletika.sk+421 908 481 230
Rastislav Hrbáčekčlen ŠTKhrbacek@hrdosport.sk+421 903 568 022
Andrea Filipováčlen ŠTKadinecko78@gmail.com+421 918 166 488
Ján Gigacčlen ŠTKjan.gigac@centrum.sk+421 902 470 834
Jozef Malíkčlen ŠTKmalik@atletikasvk.sk+421 908 467 761
Marián Kalabusštatistika SAZmarian.kalabus@gmail.com+421 948 285 506
František Tóthštatistika SAZtoth@atletikasvk.sk+421 910 321 704

ZDRAVOTNÍCKA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Martin PupišPredseda ZKpupis@atletika.sk+421 903 689 368
Ernest Cabančlen ZK+421 905 411 435
Pavol Hajmássyčlen ZKpavolhajmassy@gmail.com+421 915 564 316
Peter Urbánčlen ZKurban_peter@centrum.sk+421 948 039 188

LEGISLATÍVNA KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Peter Filopredseda LKfilo@atletika.sk+421 904 193 926
Miroslav Illéščlen LKmiroslav.illes@gmail.com+421 907 229 027
Branislav Droščákčlen LKbrano.droscak@gmail.com+421 903 784 606
Marián Kalabusčlen LKmarian.kalabus@gmail.com+421 948 285 506

KOMISIA VETERÁNOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Milan Belianskýpredseda KVmilan.beliansky@szm.sk+421 903 443 634
Jaroslav Lupákčlen KVlupak@centrum.sk+421 907 830 936
Karol Petöczčlen KVkarolpetocz@gmail.com+421 915 225 840
Eva Polákováčlen KVpolakalarmtel@gmail.com+421 908 129 186
Marián Prezbruchýčlen KVprezbruchy@yahoo.com+421 905 925 296
Eduard Strakačlen KV+421 908 035 799
Jozef Vašinačlen KVvasina@slovakoptimal.sk+421 907 701 083

KOMISIA PRE PODPORU OBLASTI A KLUBOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Zoran Kollarovičpredseda KPOKssk.jak.bj@gmail.com+421 903 514 257
Henrieta Rusnákováčlen KPOKhenrietaviktoria@centrum.sk+421 908 982 308
Miroslava Kažimírováčlen KPOKmkazimirova@centrum.sk+421 902 737 482
Tomáš Benkočlen KPOKsprinter.tb@gmail.com+421 908 196 591
Martin Illéščlen KPOKilles@atletika.sk+421 911 638 473
Ján Šiškačlen KPOKjan.siska@azet.sk+421 905 171 671
Ján Garajčlen KPOK1jangaraj@gmail.com+421 915 793 827
Rastislav Hrbáčekčlen KPOKhrbacek@hrdosport.sk+421 903 568 022

TRÉNERSKO – METODICKÁ  KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Martin Pupišpredseda TMKpupis@atletika.sk+421 903 689 368
Martin Illéštréner U18-U22illes@atletika.sk+421 911 638 473
Milan Laurenčíktréner U15-U17laurencik@atletika.sk+421 917 536 928
Marcel Lopuchovskýtréner - behy na dráhelopuchovsky@sportcenter.sk+421 918 425 114
Pavel Kováčtréner - dlhé behy mimo dráhykovacpsk@gmail.com+421 903 828 784
Matej Spišiaktréner - chôdzaspisiak@dukla.sk+421 903 472 423
Radoslav Dubovskýtréner - skokyraddub@gmail.com+421 903 627 337
Tomáš Benkotréner - šprintysprinter.tb@gmail.com+421 908 196 591
Pavol Pankúchtréner - vrhyppankuch@gmail.com+421 917 270 464
Jaroslav Broďáničlen TMKjbrodani@ukf.sk+421 903 406 408
Ivan Čillíkčlen TMKivan.cillik@umb.sk+421 905 137 795
Miroslav Vavákčlen TMKvavak@fsport.uniba.sk+421 905 259 922
Marek Lúčkačlen TMKlucka@atletika.sk+421 902 890 378

MEDZINÁRODNÁ KOMISIA

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Anna KirnováPredseda MeKkirnova@atletika.sk+421 905 606 264
Branislav Koniarčlen MeKkoniar@progress.sk+421 905 635 439
Róbert Mittermayerčlen MeKmittermayer@atletika.sk
+421 908 481 230
Martin Pupiščlen MeKpupis@atletikasvk.sk+421 903 689 368

KOMISIA ATLÉTOV

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Matej Tóthpredseda komisiematej.toth@gmail.com+421 908 762 371
Dana Velďákovápodpredsednickadankavel@gmail.com+421 903 662 920
Jana Velďákováčlen komisiejankavel@gmail.com+421 903 267 410
Monika Hornákováčlen komisiehornakovamonika1@gmail.com+421 910 169 898
Libor Charfreitagčlen komisielibor@email.com+421 904 920 619
Juraj Vitkočlen komisievitkojuraj@gmail.com+421 907 022 229
Martin Kučeračlen komisiekucino11@gmail.com+421 904 566 353

PODPORNÁ KOMISIA SAZ, PRE ZARAĎOVANIE DO SIENE SLÁVY SAZ

Meno a priezviskoFunkciaEmailTel. kontakt
Marián Šimočlen komisie
Mária Mračnováčlen komisiefaja@atletikasvk.sk+421 905 706 153
Marián Kalabusčlen komisiemarian.kalabus@gmail.com+421 948 285 506
Gabriel BogdányiTajomník komisiegabriel@sita.sk+421 905 412 345

PANDEMICKÁ KOMISIA

Meno a priezviskofunkciaEmailTel. kontakt
Peter Korčokčerstný predseda komisiekorcok@atletikasvk.sk+421 905 639 948
Martin Pupišpredseda komisiepupis@atletikasvk.sk+421 903 689 368
Naďa Bendovázástupkyňa trénerov a klubovbendova.nada@gmail.com
Róbert Mittermayerzástupca trénersko-metodickej komisiemittermayer@atletika.sk+421 908 481 230
Miroslav Úradníkzástupca atlétovmiroslav.uradnik10@gmail.com+421 902 506 068
Vladimír Gubrickýzástupca SAZgubricky@atletika.sk+421 905 278 836
Jozef Pukalovičzástupca organizátorovjozo@becool.sk+421 903 760 777
Michaela Grendelová Médiá a komunikáciagrendelova@sprmedia.eu+421 911 101 801
Andrej DolinskýMedicínsky zástupcaandy.dolinsky@gmail.com