Peter Berčík

* 20. augusta 1940 Martin

Jediný Slovák, ktorý stál na čele Československého atletického zväzu – od augusta 1970 do októbra 1973 bol jeho predsedom a potom až do roku 1982 prvým podpredsedom. Slovenskú atletiku viedol 13 rokov: od apríla 1969 do apríla 1982. V rodnom liste má Martin, ale život strávil v Kremnici, kde po bežeckom lyžovaní (v tréningovej skupine Rudolfa Čillíka) objavil ako gymnazista aj atletiku. S výškou a viacbojom musel pre zdravotné problémy už zamlada skončiť, ale atletike ostal verný ako rozhodca a funkcionár. Keď sa osvedčil ako svedomitý a nápaditý sekretár stredoslovenskej sekcie, zvolili ho za šéfa SAZ, hoci nemal ešte ani 29 rokov. Ako 30-ročný viedol čs. atletiku a o dva roky mu chýbali iba dva hlasy k zvoleniu za člena rady Európskej atletickej asociácie. V r. 1973 – 1978 bol aj členom predsedníctva ÚV Čs. zväzu telesnej výchovy a v období 1981 – 1989 okresným šéfom telovýchovy v Žiari nad Hronom. Inžinier ekonómie a expert v oblasti verejnej správy bol v r. 1990 – 1991 prvým námestníkom ministra vnútra SR a až do r. 2010 členom Rady vlády SR pre verejnú správu.

V roku 1983 dostal štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu a v roku 2013 ho uviedli do Siene slávy slovenskej atletiky.

Atletika.sk