Marián Šimo

* 21. septembra 1949 Bánovce nad Bebravou

21. mája 2022 Bratislava

Vyrastal v Topoľčanoch, kde aj zmaturoval na tunajšom gymnáziu. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave vyštudoval žurnalistiku. O atletike písal v denníkoch Roľnícke noviny (1968 – 1973), Šport (1973 – 1977), Pravda (1977 – 2004, od roku 2013 spolupracovník), SME (2004 – 2008, do r. 2013 spolupracovník) a v časopise Slovenská atletika (2013 – 2021), kde pôsobil ako redaktor a v rokoch 2013 – 2015 aj ako hlavný editor. V rokoch 1998 – 1999 bol šéfredaktor magazínu Panoráma s podtitulom Slovenská olympijská revue, ktorú vydával SOV.

Ako novinár sa zúčastnil na letných OH 1980, 1992, 1996, 2000 a na ZOH 2010. Bol spoluautor scenára francúzsko-slovenského televízneho dokumentárneho seriálu Veľké himalájske dobrodružstvo (1985). Podieľal sa na príprave ôsmich olympijských pamätníc: Moskva/Lake Placid 1980, Soul 1988, Atlanta 1996, Turín 2006, Peking 2008, Vancouver, Londýn 2012, Soči 2014. Zostavil pútavú textovú časť publikácie o prvých atletických MS Helsinki 1983 ilustrovanej fotografiami Petra Pospíšila (1983). S Michalom Zemanom pripravil knihu Športové legendy spomínajú (2005), zachytil príbeh olympijského víťaza v boxe Jána Zacharu v knihe Zlatá za život (2009) i výškarky a bývalej predsedníčky SAZ Márie Mračnovej v publikácii Faja (2016). Zmapoval históriu topoľčianskeho futbalu v knihe Sto rokov futbalu v Topoľčanoch (2012) a tiež slávneho mítingu P-T-S v publikácii Zürich východu: Hviezdy troch ér (2019). Zostavoval encyklopédiu osobností slovenskej atletiky, ktorú však už nestihol dokončiť.

Ocenenia: Čestné uznanie Klubu fair play (1996), Bronzové kruhy SOV (2007), Cena Mira Procházku (2009), Zlatý odznak SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport (2018).

Členom Siene slávy slovenskej atletiky je od roku 2022.

FOTO: Pavol Uhrin | https://www.fotosport.sk
Atletika.sk