DEŇ „D“ SLOVENSKEJ ATLETIKY (vznik organizovanej atletiky na území Slovenska)

8. február 1919 – založenie Československej atletickej amatérskej únie (ČsAAU)

PAMÄTNÉ DNI SLOVENSKEJ ATLETIKY

  • 21. jún 1846 – telovýchovné slávnosti v Prešove s atletickými disciplínami
  • 10. apríl 1896 – bronz prvého olympionika Alojza Sokola v behu na 100 m na Hrách I. olympiády v Aténach
  • 24 apríl 1921 – zrod Národného behu Devín – Bratislava, dodnes existujúceho najstaršieho atletického podujatia na Slovensku
  • 28. október 1924 – zrod košického maratónu (v súčasnosti MMM), najstaršieho v Európe
  • 29. apríl 1939 – založenie Slovenského ľahkoatletického zväzu ako prvého samostatného ústredného orgánu atletiky na Slovensku
  • 11. 8. 1993 – deň prijatia SAZ po osamostatnení sa Slovenska za riadneho člena IAAF (v súčasnosti WA) na kongrese IAAF v Stuttgarte