• 21. jún 1846

  telovýchovné slávnosti v Prešove s atletickými disciplínami

 • 10. apríl 1896

  Bronz prvého olympionika Alojza Sokola v behu na 100 m na Hrách I. olympiády v Aténach

 • DEŇ „D“ SLOVENSKEJ ATLETIKY (vznik organizovanej atletiky na území Slovenska)

  8. február 1919 – založenie Československej atletickej amatérskej únie (ČsAAU)

 • 24. apríl 1921

  Zrod Národného behu Devín – Bratislava, dodnes existujúceho najstaršieho atletického podujatia na Slovensku. Viac info >>

 • 28. október 1924

  Zrod košického maratónu (v súčasnosti MMM), najstaršieho v Európe. Viac info >>

 • 29. apríl 1939

  Založenie Slovenského ľahkoatletického zväzu ako prvého samostatného ústredného orgánu atletiky na Slovensku.

 • 11. august 1993

  Deň prijatia SAZ po osamostatnení sa Slovenska za riadneho člena IAAF (v súčasnosti WA) na kongrese IAAF v Stuttgarte.