Naposledy pridané:

DátumDokumentPridalNáhľad
24. februára 2021 Organizačné pokyny k HM-SR juniorov a junioriek 27.-28.2.2021 Drozda Náhľad
24. februára 2021 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 1/2021 Náhľad
24. februára 2021 Informovaný súhlas zákonného zástupcu (pretekára do 18 rokov) HMSR juniorov a junioriek 27.-28.2.2021 Drozda Náhľad
24. februára 2021 Potvrdenie o účasti na podujatí HMSR juniorov a junioriek 27.-28.2.2021 Drozda Náhľad
24. februára 2021 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 - Atletika infraštruktúra za mesiac 1/2021 Náhľad