V. Gubrický: Priorita je postaviť či zrekonštruovať čo najviac z 23 štadiónov, ideálne však všetky

Po šiestich rokoch poznačených desiatkami rokovaní, presviedčaním i argumentovaním, sa slovenská atletika v roku 2019 konečne dočkala podpory pri zlepšení chabej infraštruktúry. Slovenská vláda 12. júna 2019 schválila Slovenskému atletickému zväzu sumu 5 miliónov eur na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. Z nich – spolu s financiami od úspešných žiadateľov o príspevok na dotáciu a so sumou 450-tisíc eur z rozpočtu SAZ na roky 2020 a 2021 – by sa malo v rokoch 2020 až 2022 opraviť alebo postaviť 23 štadiónov. Aká je aktuálna situácii pri realizácii jednotlivých projektov?

„Najprv by som chcel zdôrazniť, že vzhľadom na jeho celkovú hodnotu ide o doteraz nevídaný projekt – čo niekto možno úplne nedocenil – ktorého celková hodnota bude približne 15 miliónov eur,“ zdôraznil generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický. „Manažovanie všetkých projektov je veľmi náročná každodenná záležitosť, komunikácia s jednotlivými realizátormi – najmä mestá a kraje – je veľmi intenzívna. Jednotlivé projekty sú momentálne v rôznych fázach rozpracovanosti: od dokončených v Martine a Žiari nad Hronom cez rozpracované až po také, kde sa ešte upresňuje financovanie alebo sa dolaďuje podpora zo samospráv.“

Koronakríza však nepriaznivo zasiahla aj do tohto jedinečného projektu SAZ. Samosprávy sa boria s nedostatkom financií, zvažujú, či sa do rekonštrukcie alebo výstavby štadiónov v súčasnej situácii pustiť. Vďaka osobnému vkladu vedenia SAZ, ktoré na zasadnutiach mestských či krajských zastupiteľstiev v diskusiách presviedča poslancov logickými argumentmi (šanca získať štátnu dotáciu sa už tak skoro nemusí opakovať, štadión môže slúžiť aj pre rôzne formy športového vyžitia obyvateľov), sa zatiaľ nestalo, že by niektorý z 23 úspešných uchádzačov o štátnu dotáciu z projektu predčasne vycúval.

„V uplynulých mesiacoch mali samosprávy úplne iné problémy, veľa ich zamestnancov nebolo v práci, a tým zákonite nastal sklz v realizácii niektorých projektových príprav alebo verejného obstarávania,“ vysvetľuje Vladimír Gubrický. „Ako nám ukazujú skúsenosti z posledných týždňov a mesiacov, proces verejného obstarávania je pre niektorých uchádzačov veľmi náročný, keďže v snahe zaistiť čo najväčšiu možnú kvalitu budovaných atletických štadiónov sú verejné súťaže často zdĺhavé a tým sa zákonite predlžuje aj celkový čas začatia stavebných prác. Čiže vo všeobecnosti vyzerá aktuálny stav nasledovne: vo verejnom obstarávaní je momentálne je ďalších päť  štadiónov a približne desať je vo fáze prípravy dokumentácie verejného obstarávania. Počítame však s tým, že v roku 2021 sa už naplno rozbehne budovanie ďalších atletických štadiónov na Slovensku.“

Čas však neúprosne beží. Stihne sa včas, teda do konca roku 2022, zrealizovať všetkých 23 schválených projektov?

„Veríme, že áno a tomu podriaďujeme celé naše úsilie. Samozrejme, takisto sa aj v rámci svojich možností snažia i samosprávy. Čas naozaj beží neúprosne rýchlo, no stále máme dostatok času, aby sa stihli načas ukončiť všetky projekty. Nesmieme sa však dostať znova do situácie zo začiatku roka 2020 a stratiť niekoľko mesiacov. Medzi 23 projektmi je stále aj niekoľko takých, ktorých konečná realizácia ešte stále závisí od viacerých faktorov, avšak najmä od rozhodnutí najmä na miestnej úrovni,“ podotkol generálny sekretár SAZ.

Keďže doba je neistá a podobným smelým projektom príliš nepraje, Slovenský atletický zväz má aj záložný plán pre prípad, že niekde nastane neriešiteľný problém a projekt sa z nejakého dôvodu nepodarí zrealizovať.

„Pripravujeme určité kroky, ale zatiaľ, kým nie je všetko potvrdené a dohodnuté, nebudem o nich hovoriť nahlas. Naša priorita je vyrokovať všetky dostupné možnosti s cieľom preinvestovať všetky plánované financie a postaviť či zrekonštruovať čo najviac z 23 štadiónov, ideálne však všetky,“ poznamenal Vladimír Gubrický.

GABRIEL BOGDÁNYI

Aktuálna situácia s realizáciou projektu výstavby a rekonštrukcie atletických štadiónov je nasledovná:

► štadión v prevádzke (3): Martin, Kysucké Nové Mesto (išlo o dobudovanie vodnej priekopy na ovále), Žiar nad Hronom

► vykonáva sa verejné obstarávanie (5): Banská Bystrica (UMB), Humenné, Krupina, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom

► pripravuje sa verejné obstarávanie (7): Nové Zámky, Nitra, Piešťany, Čadca, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Banská Štiavnica

► schvaľuje sa projektová dokumentácia (3): Malacky, Moldava nad Bodvou, Lučenec

► vypracováva sa projektová dokumentácia (4): Košice, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica,  Svit

► čaká sa na preukázanie spolufinancovania (1): Žilina

Texty k foto:

Nový martinský 400-metrový atletický ovál so sektormi.

FOTO CYRIL ŠPENDLA

Vladimír Gubrický verí, že z 23 projektov sa podarí zrealizovať čo najviac.

FOTO PAVOL UHRIN

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk