V Banskej Bystrici a v Trnave rokovali oblastné zväzy, ktoré zvolili aj delegátov na aprílové VZ SAZ, Putovný pohár SsAZ získal AK ŠK UMB Banská Bystrica

V sobotu „snemovali“ dva zo štyroch slovenských oblastných atletických zväzov. V Banskej Bystrici v priestoroch VŠC Dukla sa uskutočnil Snem Stredoslovenského atletického zväzu (SsAZ), v Trnave rokovali delegáti valného zhromaždenia Západoslovenského atletického zväzu (ZsAZ). Atletický zväz Bratislavy (AZB) mal valné zhromaždenie 8. marca, na ktorom zvolili delegátov na valné zhromaždenie SAZ 15. apríla v Banskej Bystrici. Východoslovenský atletický zväz (VsAZ) mal mať valné zhromaždenie teraz v sobotu, ale pre technické problémy sa presunulo o týždeň. „Vzhľadom na rôzne časové kolízie sme rokovanie presunuli na budúci týždeň,“ informovala predsedníčka VsAZ Silvia Hanusová.

Na Senáte SsAZ sa zúčastnilo 15 delegátov, prítomný bol i prezident SAZ Peter Korčok. Predseda oblastného zväzu Ján Gigac vyzdvihol prácu výkonného výboru aj celého SsAZ, sekretár a hospodár oblasti Rastislav Hrbáček informoval o čerpaní rozpočtu v roku 2022, predseda ŠTK Matej Tabak poukázal na nárast počtu štartov v oblastných súťažiach na dvojnásobok v porovnaní s rokom 2021. Senát SsAZ vyhodnotil dlhodobú súťaž družstiev o Putovný pohár SsAZ, v ktorej v roku 2022 boli najúspešnejší pretekári AK ŠK UMB Banská Bystrica, pred MŠK Žiar nad Hronom a Olympiou Považská Bystrica. Senát SsAZ zvolil 13 delegátov (10 delegátov + 3 náhradníci) na aprílové VZ Slovenského atletického zväzu.

Na valnom zhromaždení Západoslovenského atletického zväzu (ZsAZ) za prítomnosti viceprezidenta SAZ Ladislava Asványiho v Trnave sa zúčastnilo 25 z 38 pozvaných delegátov, čo znamenalo 65,7-percentnú účasť a uznášaniaschopnosť VZ. Predseda ZsAZ Róbert Mittermayer (šéfom oblasti je od apríla 2022) informoval o činnosti oblastného zväzu, v ktorej vyzdvihol úroveň organizovania súťaží a načrtol i plány do budúcnosti.

Člen VV ZsAZ Vladimír Gubrický v správe o hospodárení za rok 2022 uviedol kompletný finančný prehlaď hospodárenia v ZsAZ – prímy, výdaje, príjem zo štartovného. Delegáti VZ schválili termínovku, usporiadateľov aj súťažný poriadok oblastných súťaží na rok 2023. Takisto ako Stredoslováci aj „západ“ si zvolil 10 delegátov na VZ SAZ a k nim aj 5 náhradníkov.

(GB)

Text k foto:

Predseda SsAZ Ján Gigac odovzdal na rokovaní Senátu SsAZ Putovný pohár SsAZ pre najúspešnejší klub v roku 2022, ktorým sa stal AK ŠK UMB Banská Bystrica. Prevzala ho Katarína Štulíková. Na ďalších dvoch snímkach momentky z rokovaní SsAZ v Banskej Bystrici a ZsAZ v Trnave.

FOTO SAZ (rh/vg)

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk