Na seminári EA venovanom ženám sa v Belehrade za SAZ zúčastnila členka rady EA Anna Kirnová

Na nedávnom veľmi úspešnom seminári Európskej atletiky (EA) v Belehrade (Women’s Leadership Moderator Seminar) venovaného líderstvu žien v atletike sa zúčastnilo 25 zástupkýň nežného pohlavia z 23 členských krajín EA.  Nechýbali členky komisie športovcov EA Jenny Meadowsová, Barbara Petrahnová, členka exekutívy EA Karin Grute Movinová a ani slovenská členka rady EA a sekretárka SAZ pre medzinárodné vzťahy Anna Kirnová. Hlavný zámer 6-dňového belehradského pracovného stretnutia bol pripraviť účastníčky teoreticky aj prakticky na zorganizovanie podobného seminára vo svojich krajinách.

„Seminár viedli motivátorky z Veľkej Británie – Janie Framptonová a Julia Leeová, organizačne ho zabezpečovali pracovníci sekretariátu Európske atletiky Sandro Romanič a Marc Sintec,“ informovala Anna Kirnová. „Mali sme bohatý prednáškový program a mnoho interaktívnych cvičení. Moderátorky, aktívna futbalová rozhodkyňa s 29 rokmi praxe vo FIFA a riaditeľka konzultačnej spoločnosti Janie Framptonová a jej kolegyňa Julia Leeová, odborníčka v oblastiach koučingu a hypnoterapie, počas interaktívneho seminára diskutovali s účastníčkami na mnohé témy ako napríklad učenie sa, dôležitosť rôznorodosti a rodovej rovnosti, podceňovanie žien , emočná inteligencia, personálny branding, manažment zmien, mentoring a úspech, mentoring a zodpovednosť či mentoring v praxi.“

Po prednáškach pracovali účastníčky seminára v skupinách aj individuálne, snažili sa modelovať rôzne situácie.

„K našim úlohám patrilo aj odprezentovať riešenie problému v troj – štvorčlenných skupinách pred publikom. Príspevky mali prezentovať zručnosti, ako dosiahnuť úspech, podnietiť ženy k aktívnemu zapájaniu sa do atletiky a športu, pozdvihnúť ich sebavedomie, prekonať osobné aj spoločenské bariéry v záujme zabezpečenia rodovej rovnosti pri obsadzovaní dôležitých postov v spoločnosti a športe. Hľadali sme spôsoby, ako čo najlepšie podnietiť, motivovať a aktivizovať ženy, aby pracovali v atletike na národnej úrovni, s cieľom zvýšiť ich percentuálne zastúpenie vo vedúcich funkciách,“ dodala Anna Kirnová.

(GB)

Text k foto:

Účastníčky belehradského seminára, Anna Kirnová vpravo s bielym šálom.

FOTO EA/GETTY IMAGES

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk