Usmernenie SAZ k opatreniu ÚVZ SR pre organizovanie športových súťaží

USMERNENIE SAZ K OPATRENIU ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRE ORGANIZOVANIE ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ

Slovenský atletický zväz (ďalej len „SAZ“) vydáva k Usmerneniu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (OLP/4592/2020) zo dňa 03.06.2020 vo veci usporiadania hromadných športových podujatí nasledovné pokyny.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Usporiadanie hromadných športových podujatí:
 • od 10.júna 2020 do 500 osôb
 • od 1. júla 2020 do 1000 osôb (vrátane divákov)
 • Pri usporiadaní  hromadných športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné odporúčania:
  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia v interiéry je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia v exteriéry je možný bez prekrytých horných dýchacích ciest
  •  odporučenie sedenia s minimálne  jedným voľným sedadlom medzi dvoma osobami,
  • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
  • zaistiť pri vstupe do športového areálu alebo budovy alkoholovú dezinfekciu rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
  • zabezpečiť pri vstupe do športového areálu alebo budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie vnútorných priestorov,

 

ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA

Povinnosti usporiadateľa

 • prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka v športovom, atletickom areáli je dobrovolné
 • odporúča sa dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto atletickej súťaže,
 • pri vstupe do športového, atletického areálu sa odporúča aplikácia všetkým osobám dezinfekcie na ruky,
 • ak je to možné, zabezpečiť dezinfekciu rúk pred alebo do každej miestnosti,
 • dvere by mali ostať v rámci možností otvorené – minimalizuje sa kontakt s kľučkami,
 • použitie spoločných priestorov (šatne, sprchy) možné iba v malých skupinách s dodržaním 2 m odstupov, zvážiť odporučenie využitia spŕch doma,
 • zabrániť vstupu alebo zdržovaní sa na súťaži osobám, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • v budovách a športovom, atletickom areáli sa odporúča zvýšiť frekvenciu upratovania,  čistenia  a  dezinfekcie dotykových  plôch  (napr.  kľučky,  rukoväte,  používané  športové  náradie  a pomôcky),
 • zabezpečiť čistenie a dezinfekciu vybavenia, náčinia minimálne pred a po atletickej súťaži,

 

Povinnosti a odporúčania pre účastníkov atletických súťaží

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • dezinfekcia rúk po použití spoločného vybavenia,
 • počas atletickej súťaže je zákaz podávania rúk,
 • minimalizovať dĺžku pobytu vo vnútri priľahlých budov, tribúny,
 • minimalizácia súkromných konverzácií, komunikácia musí byť vedené v skupinách v primeraných rozostupoch,
 • každá osoba je povinná v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) zostať v domácej izolácii,
 • organizátor má právo počas atletickej súťaže skontrolovať telesnú teplotu účastníkov na súťaži (atlétov, trénerov, divákov) a taktiež  sa spýtať na ich zdravotný stav,
 • každá osoba nesie v prvom rade zodpovednosť za svoju bezpečnosť,
 • princíp solidarity zároveň definuje zodpovedné správanie voči ostatným účastníkom atletickej súťaže,
 • v prípade, že sa zistí porušenie týchto pravidiel, môže byť osoba alebo všetci členovia atletického klubu alebo oddielu vykázaní zo športového alebo atletického areálu.

Zmeny v opatreniach môžu byť upresnené a aktualizované v závislosti od usmernení UVZ SR a hlavného hygienika SR. 

Usmernenia Svetovej atletiky pre organizátorov súťaží

V Bratislave, 10.06.2020

 

Róbert Mittermayer                                                              Marco Adrien Drozda

Predseda ŠTK                                                                         Súťažné oddelenie SAZ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk