SAZ z financií pre kluby podporí v roku 2020 výraznejšie tie, ktoré sa venujú aj výkonnostnej atletike

Novela zákona o športe č. 440/2015 Z. z. zo 4. júna 2020 umožnila národným športovým zväzom rozdeliť v tomto roku financie zo štátneho príspevku podľa svojich potrieb. Výnimkou je len fixácia maximálne 20 percent na administratívu.  Vo využití ostatných financií nechala novela zväzom voľnú ruku.

Nová legislatíva upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie.

Slovenský atletický zväz (SAZ) aj v tomto roku poskytne 15 percent zo svojho štátneho príspevku na činnosť pre kluby. Niečo vyše 400-tisíc eur sa však bude – vzhľadom na koronavírusovú pandémiu – rozdeľovať inak ako v predošlom roku.

Doposiaľ sa táto suma rozdeľovala výhradne len podľa počtu aktívnych členov od 5 do 23 rokov v jednotlivých kluboch, ktorí v danom období absolvovali aspoň tri štarty. SAZ, v snahe využiť možnosť voľnejšieho narábania s financiami, sa však rozhodol zmeniť spôsob rozdelenia tak, aby pomohol najmä klubom zameraným na výkonnostnú atletiku.

V tomto roku sa preto polovica z vyše 400-tisícovej sumy prerozdelí ako doteraz – podľa počtu aktívnej členskej základne vo veku od 5 do 23 rokov v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. Druhá polovica sa medzi kluby rozdelí na základe bodovania na všetkých slovenských šampionátoch v roku 2019 od kategórie mladšieho žiactva až po dospelých (1. až 8. miesto), pričom zo seniorských majstrovstiev SR sa klubom počítajú len body získané pretekármi vo veku do 23 rokov. Hodnota jedného bodu získaného atlétom vo veku od 5 do 23 rokov na akomkoľvek slovenskom šampionáte je 19,57 eura.

„Výkonný výbor SAZ sa na rokovaní stotožnil s tým, že táto forma rozdelenia je spravodlivejšia, a keď sa naskytla možnosť, chceli sme pomôcť klubom, ktoré sa výraznou mierou venujú atletike už na výkonnostnej úrovni – spomeniem napríklad Sláviu STU Bratislava, ŠK ŠOG Nitra, AC Stavbár Nitra či Spartak Dubnica,“ objasňoval generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický. „Tieto kluby musia investovať do prípravy pretekárov a do ich účasti na rôznych súťažiach výrazne viac finančných prostriedkov.“

Klubom prídu financie na účet z položky „15 percent“ v dvoch várkach. V prvej dostanú celú sumu na základe hodnotenia úspešnosti na majstrovstvách SR plus zálohu za počet aktívnych športovcov do 23 rokov (počítajú sa štarty od 1. 10. 2019 do 9. 7. 2020), v druhej várke bude doúčtovaná zvyšná suma za aktívnych športovcov do 23 rokov podľa reálneho stavu v príslušnom klube k 30. 9. 2020 a prepočítanej jednotkovej sumy pripadajúcej na jedného aktívneho športovca do 23 rokov.

Na budúci rok sa rozdeľovanie financií z „15 percent“ zrejme vráti do pôvodnej podoby. „Samozrejme, ak nedôjde opäť k mimoriadnej núdzovej situácii, ktorá nám umožní prípadne rozdeliť financie znova inak,“ doplnil Vladimír Gubrický.

A na čo môžu atletické kluby získané finančné prostriedky/podporu využiť? Napríklad na prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry, zabezpečenie športového oblečenia, náčinia, osobné náklady trénerov, na tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, športové lekárske vyšetrenia, diagnostiku, regeneráciu a rehabilitáciu, na uhradenie výdavkov na účasť na súťažiach či na organizovanie mládežníckych športových podujatí.

(GB)

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk