Informácia o rozdelení financií za aktívnych športovcov, z 15% ŠR v roku 2019

Informácia o rozdelení finančných prostriedkov medzi jednotlivé kluby SAZ podľa počtu aktívnych športovcov od 5 do 23 rokov, vo výške 15% z prideleného príspevku uznanému športu v roku 2019

 

Vážení zástupcovia atletických klubov/oddielov,

v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. Slovenský atletický zväz každoročne rozdeľuje finančné prostriedky medzi jednotlivé športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov od 5 do 23 rokov vo výške 15% z prideleného príspevku uznanému športu na daný rok. V roku 2019 sú tieto finančné prostriedky rozdelené do dvoch častí Podpory:

 • Prvá časť Podpory bude poskytnutá klubu na základe tejto Zmluvy vo výške 25 € (minimálna garantovaná suma) na jedného aktívneho športovca do 23 rokov evidovaného v príslušnom klube, ktorý v období od 1. 10. 2018 do 10. 06. 2019 absolvoval aspoň 3 štarty. Zmluvy budú zasielané ku dňu 15.6.2019.
 • Druhú časť Podpory poskytne SAZ klubu na základe výpočtu, rozdiel medzi Podporou vyčíslenou v prvej časti a celkovou sumou pridelenou podľa reálneho stavu aktívnych športovcov do 23 rokov evidovaných v príslušnom klube k dátumu 30. 09. 2019. Dodatky budú zasielané ku dňu 10. 10. 2019.

Podporu môže klub použiť na zabezpečenie činnosti klubu v týchto oprávnených nákladoch na: 
a) prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry,

 1. b) nákup športového oblečenia, náradia a materiálu,
 2. c) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,
 3. d) tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory,
 4. e) funkčné vyšetrenie a lekárske vyšetrenie,
 5. f) diagnostiku,
 6. g) regeneráciu a rehabilitáciu,
 7. h) prepravu športového materiálu a náčinia,
 8. i) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo SAZ,
 9. j) organizovanie mládežníckych športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží na území Slovenskej republiky,
 10. k) dopingovú kontrolu,
 11. l) cestovné poistenie.
Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk