Bežecké podujatia na Slovensku opäť rastú, vracajú sa do predcovidovej kondície

Pôvodný text doplnený o pohľad riaditeľa ČSOB Bratislava Marathon Jozefa Pukaloviča.

Maratóny a ďalšie cestné behy sa po značných obmedzeniach spojených s pandémiou Covid-19 vracajú do tempa a podoby, ako sme ich poznali pred rokom 2020. Pre všetkých organizátorov i bežcov sa tak stáva referenčným rok 2019, ktorý bol v mnohých prípadoch akýmsi vrcholom nielen z pohľadu počtu účastníkov, ale i ekonomických podmienok na konci zatiaľ poslednej etapy globálneho hospodárskeho rastu.

Tejto téme sa venoval i nedávny prieskum na americkom bežeckom trhu, ktorý je svojou veľkosťou a sofistikovaným zberom dát jasným lídrom. Z výsledkov za prvých 6 mesiacov roku 2022 vyplynulo, že nárast počtu bežcov v USA v období 2021/2022 dosiahol v najsilnejšom jarnom mesiaci, ktorým bol apríl, hodnotu 21,89 %. Zároveň bolo zistené, že preteky v roku 2022 stále zaostávajú za číslami z roku 2019. Ak sa za morom pozreli opäť na mesiac apríl, zistili, že zaostávanie bolo evidované na úrovni 21,1%.

Ak sa vrátime z amerického prostredia k nám na Slovensku, môžeme konštatovať, že trendy sú podobné. Chýbajú nám síce také masívne a kvalitne spracované dáta, no z toho, čo je k dispozícii, sa predsa len dá čo to vyčítať. Pre našu vzorku sme vzali sme do úvahy najväčšie a najdlhšie organizované slovenské maratóny a polmaratóny. Ostatné rôznorodé preteky sme pre vytvorenie rovnakej bázy i pre nedostatok histórie či dát zatiaľ vynechali, čo neznamená, že sa nedá pokúsiť aj o širší pohľad. Súčasne sme sa v rámci sledovaných podujatí zaoberali iba maratónom a polmaratónom. Doplnkové štafety, minimaratóny, preteky korčuliarov či desiatky sme pre zjednotenie základne a pre prehľadnosť vynechali.

Snaha o čo najporovnateľnejšiu základňu znamená, že do prehľadov boli zarátaní iba bežci, ktorí napokon preteky dokončili (mieru odhlasovania a presunov štartu na ďalší rok sme pre nedostupnosť rovnocenných údajov nezohľadnili). Z dostupných dát je potom vývoj  posledných rokov sumarizovaný nasledovne:

Z uvedeného vyplýva, že najmasovejším podujatím tohto druhu na Slovensku pred pandémiou, počas nej i po nej, zostáva Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. Jeho aktuálne zaostávanie za rokom 2019 je temer zhodné s číslami, ktoré zaznamenal už citovaný americký prieskum. Podobne je približne zhodný i nárast medzi rokmi 2021 a 2022. Vyšší rast v Bratislava a v Banskej Bystrici je zjavne dôsledkom vyššieho prepadu v roku 2021. V tomto domácom prieskume môžu trocha prekvapivo pôsobiť čísla dosiahnuté v Banskej Bystrici, ktorá zaznamenala síce mierny, no predsa len nárast aj pri porovnaní rokov 2022 a 2019. V období po pandémii zatiaľ najviac stagnujú počty v Rajci.

“Náš pokles má úplne racionálne vysvetlenie,” vraví riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon Jozef Pukalovič. “V roku 2021 sa naše podujatie uskutočnilo v netradičnom jesennom termíne. Pre nás však bolo najdôležitejšie opäť ho naštartovať ako také, lebo na jar 2021 sa pre pandémiu nemohlo konať. Na jar 2022 však bol ČSOB Bratislava Marathon viac-menej prvá väčšia masová športová akcia na Slovensku, kde sme mohli mať opäť neobmedzený počet účastníkov, čo však bolo známe až necelé tri týždne pred podujatím. A to je vzhľadom na jej charakter neskutočne neskoro. Povedal by som, až úplne na hrane. Aj preto je u nás prepad v maratóne a polmaratóne veľmi výrazný.”

Jozef Pukalovič poukázal aj na to, že v prihláškach na budúcoročný ČSOB Bratislava Marathon už vidieť výrazne pozitívny trend nárastu. “Tri mesiace pred podujatím máme kumulatívne na maratón a polmaratón prihlásených viac bežcov, ako štartovalo v tomto roku na jar. Takže celé je to opäť nepredvídateľné a azda sa to ustáli tak, ako si všetci želáme,” dodal Pukalovič.

Bude preto dozaista zaujímavé sledovať i ďalší vývoj, napríklad už v roku 2023. Pri použití tej istej metódy porovnávania by mali byť zistené čísla dostatočne výpovedné.

BRANISLAV KONIAR/riaditeľ MMM, GB

ILUSTRAČNÉ FOTO ROBERT PAŽITNÝ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk