VZ SAZ: Ocenenie pre Varhaníka, SAZ s vyrovnaným rozpočtom, seniorský šampionát ostáva v Dubnici

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo valné zhromaždenie Slovenského atletického zväzu, na ktoré bolo pozvaných 86 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na rokovaní sa okrem hlavnej kontrolórky športu v SR Alice Fisterovej zúčastnil i viceprezident Európskej atletiky (EA) Libor Varhaník, ktorý od šéfa zväzu Petra Korčoka a viceprezidenta Ladislava Asványiho prevzal poďakovanie SAZ za pomoc pri organizácii ME 2017 v krose a EP 2019 vo vrhoch v Šamoríne. Vedenie SAZ sa už tradične na VZ poďakovalo jubilantom a ocenilo ich dlhoročnú prácu v prospech slovenskej atletiky.

Libor Varhaník vo svojom vystúpení vyzdvihol aktivitu Slovenského atletického zväzu na domácej i medzinárodnej scéne (najmä organizovanie medzinárodných podujatí) a pripomenul, že Európska atletika vidí dynamiku, ako sa SAZ snaží rozvíjať. Viceprezident EA takisto zablahoželal Anne Kirnovej k zvoleniu do rady EA. Medzinárodná a športová sekretárka SAZ má vďaka úspechu v „európskych“ voľbách a z titulu svojej pozície v EA v zmysle Stanov SAZ, článok IX, body 3 a 4, právo na miesto vo výkonnom výbor SAZ. Valné zhromaždenie doplnenie VV o Annu Kirnovú jednomyseľne schválilo, takže odteraz je už nie 9 ale 10-členný.

Výročná správa prezidenta SAZ Petra Korčoka či správa o hospodárení SAZ nevzbudila mimoriadnu pozornosť. Delegáti ich prijali bez pripomienok, takisto rozpočet na rok 2019, ktorý by mal byť vyrovnaný s miernym ziskom 1280 eur (príjmy 3 206 378 eur, výdavky 3 205 098 eur).

Debata sa však rozprúdila po žiadosti, ktorú v mene komisie športovcov SAZ predniesol jej predseda Matej Tóth. Tlmočil požiadavku našej elity, aby sa majstrovstvá Slovenska dospelých 27. a 28. júla nekonali v Dubnici nad Váhom. Reprezentanti argumentovali tým, že miestny štadión nie je pre atletiku ideálny (napríklad ostré zákruty), čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu výkonov, pričom tie sa počítajú do kvalifikačného renkingu na OH 2020 i MS 2019 so zvýhodneným bonusom. 

V prospech návrhu reprezentantov argumentoval i šéftréner SAZ Martin Pupiš, za zachovanie šampionátu v Dubnici vystúpil v diskusii Rastislav Hrbáček, prezident miestneho AK Spartak. Plénum VZ SAZ napokon 22 hlasmi proti zmene dejiska rozhodlo, že seniorské majstrovstvá SR sa štvrtý raz v histórii (2002, 2007, 2009, 2019) uskutočnia v Dubnici nad Váhom, kam sa vrátia po 10 rokoch. Za zmenu hlasovalo 17 delegátov a až 37 sa zdržalo.

Mimoriadne tesné bolo aj hlasovanie, či má športovo-technická komisia SAZ zaradiť do termínovej listiny letné majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v kategórii mladšieho žiactva (do 13 rokov). Už mládežnícky seminár v Banskej Bystrici v závere marca ukázal, že tých, ktorí sú za zachovanie šampionátu (napríklad veľká časť východoslovenskej oblasti), je približne rovnako ako tých, ktorí sú proti. Potvrdilo to aj nedeľné hlasovanie na VZ SAZ: 22 delegátov bolo za zaradenie M-SR mladšieho žiactva do súťažného kalendára, 30 bolo proti a 22 sa zdržalo. Už v roku 2020 by však mal SAZ prezentovať nový projekt pre túto vekovú kategóriu, ktorý by reflektoval moderné vývojové trendy.

(GB)

FOTO JÁN MIŠKOVIČ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk