V Bratislave rokovala sekcia šprintov a prekážkových behov, už roky patrí v rámci SAZ k najúspešnejším

V nedeľu 21. novembra sa konalo v Bratislave zasadnutie šprintérskej sekcie spojenej s oponentúrami tréningových plánov, ktoré nadviazalo na podobné rokovania sekcií behov, skokov a chôdze.

Zasadnutie viedol šéftréner sekcie Tomáš Benko, zúčastnili sa na ňom aj šéftréner SAZ Martin Pupiš, šéftréner mládeže SAZ Martin Illéš, Eugen Laczo, Katarína Adlerová, Radoslav Ivan, Marek Korba, Adrián Pavelka, Štefan Bielik, Peter Žňava a on-line zo sústredenia v Turecku sa pripojila Naďa Bendová. Z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie boli na zasadnutie pozvaní tréneri, ktorí mali atléta na vrcholnom podujatí v roku 2021, a atlét pokračuje v príprave aj v sezóne 2022. Šéftréner verí, že po pominutí pandémie sa podarí stretnúť vo väčšom počte, takom aký bol realitou v období pred ňou.

V úvode sa šéftréner sekcie šprintov Tomáš Benko poďakoval všetkým trénerom za odvedenú prácu v posledných dvoch rokoch poznačených pandémiou a ocenil ich „obetu“ v prospech atletiky.  Na diaľku sa poďakoval aj všetkým atlétom patriacim do sekcie a spolu so šéftrenerom Martinom Pupišom vyzdvihol bronz Jána Volka na 60 m na halových ME, titul majsterky Európy do 23 rokov na 400 m prekážok Emmy Zapletalovej, siedmu priečku Mateja Balucha na 400 m prekážok na ME „23“ či finálové umiestenia Viktórie Forster na 100 m a 100 m prekážok na juniorských MS.

Zväzoví šéftréneri Martin Pupiš a Martin Illéš vyhodnotili sezónu 2021 z pohľadu výsledkov šprintérskej sekcie ako jednu z najúspešnejších v posledných rokoch, pričom sekcia takisto patrí medzi najúspešnejšie v rámci SAZ.

Veľká pozornosť sa na rokovaní venovala pripravovaným projektom na rok 2022. Do konca roka má sekcia šprintov v pláne doplniť svoj hardware o kryoregeneračný prístroj Icebein, čipový tréningový časomer Freelap Pro Sprint BLE II. Prvý projekt, ktorý by mal v prípade priaznivej pandemickej situácie uzrieť svetlo sveta, je testovanie reprezentantov, ktoré by sa malo uskutočniť na diagnostickom zariadení Octojump v polovici januára alebo koncom marca budúceho roka v spolupráci u FTVŠ UK v Bratislave. Následne sekcia šprintov plánuje zorganizovať predbežne od 5. 5. 2022 do 8. 5. 2022 zraz reprezentačných celkov v Banskej Bystrici s bohatým programom, ktorý by mal vyvrcholiť šprintérskym trojbojom.

Do termínovej listiny SAZ sa v roku 2022 podarilo po dva roky trvajúcej diskusii zaradiť aj projekt „Slovenský štafetový pohár“ pre kluby, ktorý sa uskutoční v predprograme mítingu P-T-S. Diskutovalo sa aj možnosti, že na druhý deň by sa uskutočnili preteky štafiet mužov a žien na 4 x 400m za účasti zahraničných kvartet s cieľom pokúsiť sa o nomináciu na ME 2022 v Mníchove.

V roku 2022 chce sekcia šprintov zorganizovať aj preteky pod názvom „Prekážkarsky double“, kde by sa súťažilo v šprinte na 110 m prekážok mužov, resp. 100 m prekážok žien a 400 m prekážok. Tieto preteky by mohli slúžiť na plnenie limitov na vrcholné podujatia aj pre mládežnícke kategórie. Zámer je zorganizovať toto podujatie v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti otvorenia nového atletického štadióna.

Na zasadnutí sekcie šprintov sa tiež určili asistenti pre jednotlivé vekové kategórie, ktorí sa budú spolu so šéftrénerom sekcie starať o jednotlivé štafetové celky: dorastencov a dorastenky dostal na starosti Adrián Pavelka, juniorov a juniorky Lukáš Kotala, kategóriu do 23 rokov Marek Korba a dospelých Radoslav Ivan.

V druhej časti bratislavského rokovania sa uskutočnili oponentúry plánov, kde osobní tréneri jednotlivých účastníkov vrcholových podujatí zhodnotili sezónu 2021 a načrtli prípravu a výkonnostné ciele na rok 2022.

TOMÁŠ BENKO, šéftréner sekcie šprintov a prekážkových behov SAZ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk