Národný beh Devín – Bratislava sa v roku storočnice jeho vzniku pobeží len virtuálne

Milí bežeckí priatelia,

posledné dni sme v štvorlístku organizátorov TIPOS Národného behu Devín – Bratislava (STaRZ, SAZ, SOŠV a BE COOL) v úzkej spolupráci s vedením mesta Bratislava strávili hodiny diskusiami o možných variantoch organizácie podujatia s ohľadom na výrazne zhoršenú epidemiologickú situáciu na Slovensku, prijatie nových reštrikčných opatrení vládou SR, úpravu podmienok organizácie hromadných podujatí vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a aj najaktuálnejšie informácie o lockdowne.

Mali sme pripravené viaceré scenáre zorganizovania pretekov v klasickej forme, ale vzhľadom na kapacitné limity určené ÚVZ (200 pretekárov), zhoršenie situácie aj na území Bratislavy, a vyššie uvedené skutočnosti, dospeli sme k rozhodnutiu, že 73. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava sa nakoniec v tradičnej forme NEUSKUTOČNÍ.

VŠETCI DOTERAZ RIADNE PRIHLÁSENÍ ÚČASTNÍCI (registrácia je však stále otvorená) SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO NÁHRADNEJ, VIRTUÁLNEJ FORMY PRETEKOV.

Každému z pretekárov s riadne zaplateným štartovným na 73. ročník Národného behu Devín – Bratislava príde link s možnosťou zapojiť sa do virtuálnych pretekov. Zapojiť sa môžete bez ohľadu na to, či požiadate o refundáciu štartovného alebo nie.

Každý z pretekárov má súčasne možnosť vybrať si vzhľadom na zmenený charakter podujatia niektoré z nasledovných riešení:

A) prevziať si svoj štartový balíček a súčasne svojím zaplateným štartovným v plnej výške podporiť projekt  „ktopomozeslovensku“ (viac informácií o projekte zverejníme zajtra):

– osobne v Dome športu, Junácka 6, Bratislava, prízemie pri vestibule, v piatok (26. 11. 2021) a v sobotu (27. 11. 2021) vždy v čase od 12:00 do 19:00 h

ALEBO

– ho pošleme poštou v prípade, ak nepožiadate o refundáciu v zmysle bodu B). Balíčky budeme posielať automaticky od 02.12.2021.

B) požiadať o refundáciu štartovného v plnej výške, pričom v tomto prípade vám nebude zaslaný ani osobne vydaný štartový balíček. Žiadosť o refundáciu je potrebné uplatniť si do 1. 12. 2021. Ak si pretekár neprevezme osobne štartový balíček alebo nepožiada o refundáciu štartovného, od štvrtka  2. 12. 2021 budeme pretekárom posielať automaticky štartové balíčky na ich adresy uvedené v prihlasovacom formulári.

V prípade vášho záujmu o uplatnenie si refundácie pošlite email na adresu reklamacie@predpredaj.sk najneskôr do stredy 1. 12. 2021 s nasledujúcimi informáciami: 

– ak ste platbu uskutočnili platobnou kartou (card pay) Vás poprosíme o zaslanie čísla objednávky / objednávok (v prípade skončenia platnosti pôvodnej platobnej karty nás prosím o tom informujte spoločne s Vaším číslom účtu v tvare IBAN),

– v prípade platby prostredníctvom internet bankingu (Tatrapay, Sporopay, VUB, Poštová banka) Vás poprosíme o zaslanie čísla objednávky / objednávok  a čísla účtu v tvare IBAN.

Žiadosť o refundáciu je potrebné odoslať najneskôr do 1. 12. 2021 (vrátane).


Pri pretekároch, ktorí sa prihlásili na virtuálne preteky počnúc dňom 24. 11. 2021, keď bola spustená samostatná registrácia na virtuálne preteky, sa predpokladá, že majú záujem o štartový balíček a bude sa na nich prihliadať v zmysle možnosti A).

Štartový balíček obsahuje: štartovú obálku, originálne štartové číslo, knižnú publikáciu vydanú k 100. výročiu vzniku Národného behu Devín – Bratislava a účastnícku medailu.

Ak ešte nie ste prihlásení na podujatie, môžete tak urobiť do 28. 11. 2021 do 24:00 h cez:  https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=2186&lng=sk.

V prípade akýchkoľvek problémov a otázok nás kontaktujte na info@vos-tpk.sk.

Po viac ako trojmesačnej príprave a len pár dní pred štartom tohto populárneho podujatia je pre nás nesmierne zložité akceptovať skutočnosť, že sa na štarte v Devíne nestretneme a neodbehneme si jeden z klenotov slovenského športu práve v jeho historickom ročníku.

Úžasnú tradíciu založenú pred sto rokmi už v roku 1921 si však chceme pripomenúť dôstojne – no zároveň vzhľadom na aktuálnu situáciu v krajine aj zodpovedne. Preto na nedeľu 28. 11. 2021 plánujeme vzhľadom na prísne opatrenia aspoň symbolický beh niekoľkých jednotlivcov zastupujúcich jednotlivých organizátorov (STaRZ, SAZ, SOŠV, BE COOL) spod devínskeho brala do centra Bratislavy.

TIPOS Národný beh Devín – Bratislava v roku 2021 preto nebude mať z rozhodnutia organizátorov svojho športového víťaza. Víťazmi budú všetci naši zdravotníci bojujúci s pandémiou COVID-19 a celé vyzbierané štartovné od prihlásených účastníkov bude z rozhodnutia organizátorov venované iniciatíve KtopomozeSlovensku, aby mohla pripraviť a distribuovať energetické balíčky pre nich. Chceme i takto verejne podporiť zdravotníkov a zdravotníčky a ukázať, že nám na nich záleží. Pridajte sa, podporme ich spoločne.

Ďakujeme vám v tejto neľahkej situácii za podporu.                    

Organizačný tím Národného behu Devín – Bratislava: STaRZ, SAZ, SOŠV, BE COOL

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk
Atletika.sk