Školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa (4. – 6. 11. 2022 a 2. – 4. 12. 2022 v Banskej Bystrici)

Školenie sa uskutoční v dňoch 4.- 6.11.2022 a 2.- 4.12.2022 v Banskej Bystrici.
Školenie trvá dva víkendy v celkovom rozsahu 60 vyučovacích hodín.
TERMÍN ŠKOLENIA:
4.– 6.11.2022 (Všeobecná časť /online/ – je možné absolvovať aj v inom termíne – termíny tu)
2.– 4.12.2022 (Špeciálna časť)
MIESTO ŠKOLENIA: FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB (TAJOVSKÉHO 40, Banská Bystrica)
CENA ŠKOLENIA: 60 € všeobecná časť (prebieha online) a 180 € špeciálna časť. Ak absolvujete uvedené školenie v termínoch 4.- 6.11. a 2.- 4.12. 2022 môžete zrealizovať spoločnú platbu 240 €. (číslo účtu: SK27 0200 0000 0001 6883 6012, BIC SUBASKBX, variabilný symbol: dátum narodenia v tvare 99RokMesiacDeň (napr.9919801224), do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno).

Pre viac informácií klikni TU!!!

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk