Prezident SAZ Peter Korčok na valnom zhromaždení: Zväz je v dobrej finančnej kondícii, rastie nám členská základňa a sme lídri v organizovaní podujatí

„Atletika má svoju emotívnu zložku – môžeme sa v nej tešiť z pekných výsledkov, ale neraz sa v nej vedú i spory. Aby sme však boli úspešní, mali by sme ťahať za rovnaký koniec povrazu. Nesnažme sa presadzovať svoje názory na úkor iných, preferujme ústretovosť a priateľstvo,“ zdôraznil vo svojom diskusnom príspevku na nedeľnom valnom zhromaždení Slovenského atletického zväzu v Banskej Bystrici jeden zo šestnástky ocenených jubilantov, niekdajší prekážkar a potom úspešný kouč Eduard Čordáš, ktorý v novembri oslávi osemdesiatku.

Trénerský bard to vystihol veľmi trefne. Hoci slovenská atletika je v takej finančnej kondícii ako nikdy predtým, neraz triešti svoje sily – žiaľ, ako veľká väčšina slovenských športových zväzov – zbytočnými a nezmyselnými spormi. A občas to bolo cítiť i na nedeľnom rokovaní pléna, na ktorom sa zúčastnilo 76 z 87 pozvaných delegátov.

Prezident zväzu Peter Korčok vyzdvihol dobrú finančnú situáciu zväzu, nárast členskej základne – ku dňu konania valného zhromaždenia mal SAZ 15 842 členov – i fakt, že atletika patrí na Slovensku k lídrom pri organizovaní vrcholných podujatí.

„Vlani sme pripravili úspešné ME v krose v Šamoríne a na ne nadviaže Európsky pohár vo vrhoch na budúci rok v marci a zväz bude organizovať i atletické súťaže v rámci Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021 v Košiciach,“ pripomenul prezident SAZ vo svojej výročnej správe.

Rok 2017 označil Korčok za jeden z najzložitejších v poslednom období, keďže okrem zabezpečenia prípravy a účasti reprezentantov na šampionátoch, organizovania obnoveného mítingu P – T – S pripravoval 24. ME v krose v Šamoríne a musel sa venovať aj kauze olympijského šampióna Mateja Tótha, ktorého podozrievali z porušenia antidopingových pravidiel. „Náročný rok sme, chvalabohu, zvládli, za čo patrí vďaka všetkým – atlétom, trénerom, funkcionárom i klubom,“ poznamenal Korčok.

Generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický v správe o hospodárení v roku 2017 informoval, že príjmy zväzu činili 2 376 103 eur a výdavky 2 287 483 eur, čiže konečný hospodársky výsledok SAZ je zisk 88 620 eur. Obchodná spoločnosť zväzu Slovenská atletika, s. r. o., hospodárila v uplynulom roku so ziskom 54 101 eur po zdanení. Krosové ME v Šamoríne sa napokon uzavreli so ziskom necelých 70-tisíc eur pri  výnosoch 607 080 eur a nákladoch 537 229,47 eura. Rozpočet SAZ na rok 2018 by mal byť ešte vyšší – až 2 682 557 eur, pričom až 2 538 557 eur je dotácia z ministerstva školstva.

Vladimír Gubrický zdôraznil, že štátna dotácia pre SAZ za posledné obdobie výrazne vzrástla – v porovnaní s rokom 2011 až 3,5-násobne. „Z toho vyplýva aj vyše štvornásobne väčšia dotácia na mládež, či možnosť podpory SAZ-u pre kluby – z nuly v roku 2012 na 343 070 eur plánovaných v roku 2018,“ zdôraznil generálny sekretár a požiadal delegátov, aby v kluboch tlmočili žiadosť o zodpovednosť pri vyúčtovaní financií, ktoré získali od SAZ zo štátnych dotácií.

Kontrolór SAZ Jozef Malík, ktorý vlani 31. októbra absolvoval potrebnú skúšku a získal potrebné osvedčenie, kritizoval neskoré dodávanie dokladov na zúčtovanie („Až tretina prišla na sekretariát SAZ v decembri…“), takisto neskoré vydanie tzv. bielej knižky, publikácie Atletické súťaže a neochotu niektorých ľudí riešiť problémy pri zavádzaní nových systémov – napríklad systému na spracovávanie výsledkov Atletická kancelária 2.

Šéftréner Martin Pupiš vyzdvihol fakt, že slovenská atletika aj v roku 2017 nadviazala na predošlé medailové roky. Pochválil šprintéra Jána Volka, strednotratiarov Gabrielu Gajanovú, Andreja Paulínyho i ďalších a tiež postup z III. ligy ME tímov až do prvej. „Keď som pred tromi rokmi verejne povedal, že chcem raz zažiť postup do prvej ligy, mnohí sa mi smiali a vraveli, že budem musieť žiť ešte veľmi dlho. Tento sen sa mi však splnil za dva roky. Takisto sa mi splnil sen o olympijskej medaile, ktorý mnohí označili za nereálny,“ poznamenal Pupiš.

Priznal, že vlani sa nepodarilo splniť ciele v súvislosti s MS v Londýne, kde štartovalo len päť atlétov bez prieniku do prvej osmičky. „Nesplnili sme, žiaľ, kvalitatívne ani kvantitatívne ciele. Treba však povedať, že z viacerých objektívnych dôvodov a zhodou viacerých nepriaznivých okolností,“ prízvukoval a optimisticky dodal, že verí v úspešné ME 2018 v Berlíne s plánom na jednu medailu a ďalšie tri miesta v prvej osmičke.

Šéftréner SAZ vyzdvihol projekt pravidelnej finančnej podpory atlétov i trénerov, ktorí nie sú zaradení do vrcholových stredísk, no patria do širšej európskej špičky ako napríklad Alexandra Bezeková, Luicia Vadlejch ši Alexandra Štuková.

Šéftréner mládeže SAZ Martin Illéš poukázal na slabú infraštruktúru (minimálne pokrytie Slovenska modernými oválmi), čo komplikuje aj systém podpory mládeže. „Budeme sa snažiť vytvoriť čo najviac trénerských miest so zodpovedajúcim ohodnotením,“ poznamenal Illéš. Atletika nie je výnimka – nedostatok kvalifikovaných trénerov sa na Slovcensku začína črtať ako vážny problém. V uplynulých piatich rokoch (2013 – 2017) získala slovenská atletická mlaď na vrcholných podujatiach 13 medailí a celkovo 38 umiestení do 8. miesta.

Zástupca športovcov vo výkonnom výbore SAZ, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria 2016 Matej Tóth, charakterizoval spoluprácu a komunikáciu s vedením zväzu za výbornú a osobne sa poďakoval všetkým, ktorí mu pomohli na vysokej profesionálnej úrovni zvládnuť minuloročnú kazu. Takisto vyzdvihol fakt, že zväz organizuje veľké medzinárodné súťaže: „Vlani mali jedinečnú možnosť súťažiť doma bežci na ME v krose, o rok budú mať podobnú šancu vrhači.“

Tóth pozitívne hodnotil i navonok jednotné atletické hnutie. „Na rozdiel od iných riešime spory doma vo vlastnej kuchyni a bolo by dobré, keby sme v tom zotrvali. Myslím si, že vedenie SAZ pracuje zodpovedne, poctivo, náš zväz vnímajú v slovenskom športe ako seriózny a progresívny. Verím, že bude naďalej načúvať hlasom z hnutia,“ skonštatoval Matej Tóth.

V diskusii odznelo viacero zaujímavých podnetov. Azda najzávažnejší sa týkal registrácie atlétov – najmä mládeže – do štruktúr jednotlivých klubov. Niekde sa v zozname členov objavili i takí, ktorí o tom nevedeli (ani ich rodičia) a prišlo sa na to, až keď sa chceli zaregistrovať v inom klube.

„Zodpovednosť za svoju členskú základňu nesú najmä štatutári a matrikári klubov. Ak zistia nejakú nezrovnalosť, nech nám to okamžite ohlásia, vyvodíme patričné dôsledky,“ apeloval generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

GABRIEL BOGDÁNYI

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk