O atletike sa hovorilo aj na 55. zhromaždení Kalibračného združenia SR spojeného s odbornou konferenciou na Štrbskom Plese. S prezentáciou na tému „Metrologické zabezpečenie vo vrcholovej atletike“ vystúpil predseda AO Slávia STU Bratislava Branislav Droščák, v „civile“ inžinier – geodet, vedúci odboru geodetických základov v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava.

O atletike sa hovorilo aj na fóre, kde by to asi málokto čakal – na 55. zhromaždení Kalibračného združenia SR spojeného s odbornou konferenciou na Štrbskom Plese. S prezentáciou na tému „Metrologické zabezpečenie vo vrcholovej atletike“ vystúpil predseda AO Slávia STU Bratislava Branislav Droščák, v „civile“ inžinier – geodet, vedúci odboru geodetických základov v Geodetickom a kartografickom ústave Bratislava.

„Atletika so všetkými svojimi disciplínami patrí medzi športy, ktorej výsledky sú hodnotené objektívne na základe presne merateľných výkonov, t. j. pri určovaní poradia a víťazov rozhodujú po dodržaní stanovených pravidiel dosiahnuté časy, vzdialenosti alebo prekonané výšky, prípadne body, napríklad v disciplínach ako viacboj alebo v súťažiach družstiev,“ pripomenul v abstrakte svojej prezentácie Branislav Droščák. „Výnimku predstavuje iba športová chôdza, v ktorej okrem výsledného času rozhoduje aj technika prevedenia, ktorú čo najobjektívnejšie posudzujú vyškolení rozhodcovia. Na regulárnosť a objektivitu atletických súťaží dohliadajú vyškolení organizátori a rozhodcovský zbor, ale regulárnosť je zabezpečená aj používaním overených a kalibrovaných prístrojov a pomôcok používaných napríklad na meranie, váženie či certifikáciu.“

Branislav Droščák v prezentácii na konferencii podrobne popísal, na čo všetko pravidlá a rôzne manuály atletiky myslia, a ako je to zabezpečené na Slovensku.

(GB)

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk