Detská atletika oslovila tisíce školákov na celom Slovensku, vítajú ju tréneri aj učitelia

Projekt Detská atletika (DA), ktorý Slovenský atletický zväz rozbehol v roku 2015, priniesol kráľovnej športov viaceré pozitíva. Vďaka nemu sa rozrástol počet atletických klubov a krúžkov, zvýšila sa členská základňa zväzu, čo mu prináša aj viac financií zo štátneho rozpočtu, no kľúčové je, že sa vďaka nemu podarilo zapojiť do pravidelného športovania tisíce detí na celom Slovensku.

Detská atletika je určená pre najmenších adeptov kráľovnej športov od 5 do 11 rokov, ktorí  na pravidelných tréningoch hravou formou rozvíjajú svoje pohybové schopnosti. Snahou projektu je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, aby sa šport stal súčasťou ich životného štýlu. Je jedno, či budú neskôr pokračovať v atletickej kariére, alebo sa uplatnia v inom športe.

Deti pod dohľadom vyškolených cvičiteľov z radov učiteľov telesnej výchovy či atletických trénerov rozvíjajú svoje základné pohybové schopnosti – rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordináciu, ohybnosť, obratnosť. Tréningový proces pre najmenších je v rámci Detskej atletiky rozpracovaný na vysokej odbornej úrovni.

Projekt Detská atletika je celoslovenský, ktorému šéfujú Simona Blanárová a Veronika Ľašová (v prvopočiatkoch ho rozbiehala aj Darina Kozolková). Obe úzko spolupracujú s krajskými koordinátormi a okrem všelijakých noviniek organizujú pre deti aj súťaže. Takže Detská atletika to nie je len pravidelný pohyb na tréningoch, ale aj organizovanie nenáročných súťaží formou priamych súťaží alebo na diaľku formou korešpondenčnej súťaže. Momentálne funguje až šesť projektov, väčšina s celoslovenským vyvrcholením.

Ambícia SAZ je do práce s najmladšími zapojiť maximálny počet atletických oddielov a klubov a dlhodobý cieľ vytvoriť atletickú „škôlku“ v každom kúte Slovenska. Momentálne ich funguje takmer 150, najviac v Nitrianskom kraji – až 23.

POČET ATLETICKÝCH ŠKÔLOK V JEDNOTLIVÝCH ROKOCH

2015 – vzniklo 40 nových atletických škôlok, počet zapojených detí 5 759

2016 – vzniklo 40 nových atletických škôlok, počet zapojených detí 12 366

2017 – vzniklo 33 nových atletických škôlok, počet zapojených detí 25 484

2018 – vzniklo 33 nových škôlok atletických škôlok, počet zapojených detí 21 615 (k 25. 11. 2018)

ROZDELENIE ATLETICKÝCH ŠKÔLOK PODĽA KRAJOV:

Bratislavský kraj: 20 atletických škôlok

Trnavský kraj: 14 atletických škôlok

Nitriansky kraj: 23 atletických škôlok

Žilinský kraj: 15 atletických škôlok

Trenčiansky kraj: 12 atletických škôlok

Banskobystrický kraj: 18 atletických škôlok

Prešovský kraj: 18 atletických škôlok

Košický kraj: 21 atletických škôlok

SÚŤAŽE V RÁMCI PROJEKTU DETSKÁ ATLETIKA

Detská P-T-S: Tri postupové kolá v každom kraji, kde vždy víťaz postúpi do finále, ktoré sa koná počas mítingu P – T – S v Šamoríne. Vo finále štartuje celkovo 24 šesťčlenných družstiev (3 chlapci + 3 dievčatá). Súťaží sa od apríla do júna. Víťazom v roku 2018 sa stalo družstvo ŠŠK JAK Bardejov. Súčasne sa koná i súťaž pre mladšiu kategóriu, ktorá však nie je postupová. Počet zapojených detí v roku 2018: 1445.

Detská štafetová liga: Tri postupové kolá v každom kraji, kde vždy víťaz postúpi do finále počas mládežníckych M-SR. Vo finále súťaží celkovo 24 štafiet v behu na 4 x 60 m,  štafeta sa skladá z dvoch dievčat a dvoch chlapcov. Súťaž prebiehala od apríla do júna. Víťazom v roku 2018 sa stala štafeta Atletika pre deti UMB Banská Bystrica. Súčasne sa koná i súťaž pre mladšiu kategóriu, ktorá však nie je postupová. Počet zapojených detí v roku 2018: 1052.

Detský štafetový kros: Dve postupové kolá v každom kraji, kde vždy víťaz postúpi do finále počas M-SR v cezpoľnom behu. Vo finále štartuje celkovo 16 štafiet. Súťaží sa v behu na 4 x 500 m (podľa priestorových možností), pričom štafeta je zložená z dvoch dievčat a dvoch chlapcov. Súťaž sa koná od septembra do novembra. Víťazom v roku 2018 sa stala štafeta AK ZZO Čadca. Počet zapojených detí v roku 2018: 615.

Spajkyho krajský pohár: Jednokolová súťaž (krajské stretnutie atletických škôlok), ktorá sa organizuje v každom kraji Slovenska. Družstvo je zložené zo 6 členov (3 chlapci + 3 dievčatá). Súťaží sa od októbra do decembra 2018. Počet zapojených detí v roku 2018: 413 (k 25. 11.).

Korešpondenčná súťaž: Koná sa celoročne v rôznych disciplínach, na október a november bolo vyhlásené zimné kolo, v ktorom sa súťažilo v prekážkovom behu a predklone s dosahovaní v sede. Šiesteho decembra bude vyžrebovaná atletická škôlka, ktorá získa zájazd na Európsky pohár vo vrhoch v marci 2019 v Šamoríne. Každé dieťa, ktoré sa do súťaže zapojilo, bude v decembri odmenené drobnosťou. Počet zapojených detí v roku 2018: 12 689 (bez zimného kola, ktoré sa končí 30. 11. 2018).

Detské atletické hry: Konajú sa v mestách, kde zatiaľ nefunguje žiadna atletická škôlka. V roku 2018 sme takto navštívili mestá ako Ilava, Martin, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Sabinov, Nové Mesto nad Váhom, Tvrdošín, Senec, Hriňová. Počet zapojených detí v roku 2018: 1018.

Propagačné akcie: Detská atletika bola súčasťou niekoľkých podujatí, napríklad Community Run Žilina, Európsky týždeň športu Be Active Bratislava, Prešovský polmaratón, M-SR v polmaratóne v Tlmačoch, M-SR v maratóne v Košiciach, Dni Terna, Dni mesta Považská Bystrica, Olympijský deň Kalinčiakova, Olympijský deň Bratislava, Deň mobility Moldava nad Bodvou a iné. Počet zapojených detí v roku 2018: 3185.

OHLASY NA PROJEKT DETSKÁ ATLETIKA

Jana Vavreková, AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského Revúca: „Detská atletika priniesla šport – atletiku späť do mnohých miest, kde po roku 1989 úplne upadla. Týka sa to i Revúcej, kde v rámci TJ fungoval kedysi dávno aj atletika. Po 30-ročnej pauze sme činnosť revúckeho atletického oddielu obnovili v rámci činnosti základnej školy. Na Detskej atletike sa mi páči, že sa projekt zameral na malé deti. Je pre ne atraktívny, od začiatku máme finančnú i materiálnu podporu, bez ktorej to, žiaľ, v dnešnej dobe nejde. Oceňujem školenia pre trénerov Detskej atletiky i množstvo pretekov, formou súťaží družstiev. Športové zväzy chcú, samozrejme, výsledky v kategórii dospelých, ale mne ako vedúcej klubu záleží hlavne na tom, aby sa deti hýbali a tento projekt im to plnohodnotne umožňuje. Ďakujeme!“

Peter Paľlo, tréner AK pri ZŠ Chminianske Jakubovany: „Detská atletika je veľký prínos nielen pre deti ,ale aj pre mňa – trénera. Keďže vybavenosť športovým náčiním je slabá, o to viac si vážime každý benefit získaný z tohto projektu. Atletická súprava sa dá využívať v exteriéri alebo aj interiéri našej školy. Tréningy v rámci Detskej atletiky prinášajú progres v oblasti motorickej docility, čo je pre nás a naše deti veľké pozitívum. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Jozef Majerík, vedúci tréner AK ZZO Čadca: „Detská atletika je pre výber talentov v okrese Čadca výrazný prínos. Vyberáme talentované deti z troch spádových dolín – makovskej, ktorá je 25 km od Čadce, skalickej (15 km) a bystrickej (30 km). Vzdialenejšie školy oslovila najmä korešpondenčná súťaž: zavážila skutočnosť, že deti súťažia v mieste svojho bydliska a nemusia nikam cestovať. Zároveň nám škola pri registrácii detí do SAZ poskytla aj kontakt na rodičov, s ktorými postupne komunikujeme a pozývame deti na pravidelný tréning atletiky.“

Andrea Gombáriková, hlavná trénerka Pohybko Sereď: Na atletickej súťaži organizovanej SAZ-om sme sa zúčastnili prvý raz pred tromi rokmi. Bolo to v Trnave na Detských atletických hrách, ktoré boli súčasť Tesco Behu pre život. Okamžite sme sa do disciplín Detskej atletiky a zapojili sme sa aj my do projektu Detská atletika. Vytvorili sme pri základnej škole atletický klub. Nikdy doteraz sme sa nestretli s väčšou podporou športu a športovania detí a s takou výbornou spoluprácou, akú máme so SAZ. Pravidelne chodíme na súťaže v rámci tohto projektu, deti disciplíny nesmierne užívajú. Atletické pomôcky, ktoré máme od SAZ spestrujú aj hodiny telesnej a športovej výchovy hlavne na 1. stupni. Hlavné koordinátorky Simonka Blanárová a Veronika Ľašová každoročne pripravujú pre deti nové súťaže, ktoré sú výborne zorganizované aj zabezpečené. Vidieť, že do svojej práce vkladajú nielen snahu a nadšenie, ale aj srdiečko. Sme radi, že patríme do veľkej rodiny Detskej atletiky.“

Vlastimil Drimák, hlavný tréner ŠŠAK Malá Ida: „Detská atletika je jeden z projektov, ktoré umožňujú deťom rozvíjať pohybové schopnosti bez apelovania na výkon. Radosť z pohybu a aktivity vidíme pri športových zápoleniach v rámci projektu u detí i  dospelých. Neoceniteľný prínos sú aj tréningové pomôcky, ktoré sú pre deti veľmi zaujímavé. Bez podpory SAZ by skvalitňovanie našej práce s deťmi i naša motivácia bola výrazne slabšia.“

Tatiana Novenková, MAC Redox Lučenec: Detská atletika je skvelý projekt a výborný prostriedok, ako deti pritiahnuť k atletike. Disciplíny, v ktorých súťažia, sú zábavné a zamerané na kolektív, hoci atletika je individuálny šport. Deti sa učia ťahať za jeden povraz. Škoda, že sa veková kategória pre Detskú atletiku neposunie aj trochu vyššie. Myslím si, že by sa ujala aj u siedmakov.“

Maroš Zrník, ŠK Juventa Žilina: Detská atletika je krásny, úspešný a dlhodobo udržateľný projekt, ktorý na Slovensku veľmi chýbal. Poskytuje veľkú možnosť vyhľadávať atletické talenty pre vyššie vekové kategórie. Projekt je vynikajúca propagácia atletiky. V ŠK Juventa Žilina sme nadšení – tréneri, deti, rodičia. Oceňujeme výbornú organizáciu súťaží od krajských až po celoslovenské kolá, dobrú informovanosť o pretekoch a výsledkoch na stránkach Detskej atletiky. V tréningovom procese nám veľmi pomáha aj materiálne zabezpečenie, ktoré nám poskytol SAZ. Pomôcky sú pestrofarebné, niektoré netradičné, a to je vždy prínos v tréningovom procese, hlavne u najmenších. Projektu Detská atletika a koordinátorkám projektu dávame známku: veľkú 1.

SIMONA BLANÁROVÁ, VERONIKA ĽAŠOVÁ, GABRIEL BOGDÁNYI

Texty k foto:

V štafetovom behu v rámci Detskej P – T – S 2017 uspeli Malačania, v prekážkovom deti z Bardejova.

FOTO PAVOL UHRIN

Odovzdávka tímu MŠK Žiar nad Hronom vo vlaňajšom finále súťaže Detský cezpoľný beh miešaných štafiet v Šamoríne.

FOTO PAVOL UHRIN

Detičky z atletickej škôlky AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur sa tešia z medailí v korešpondenčnej súťaži.

FOTO ARCHÍV SAZ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk