Dokumenty

Ekonomická komisia

DátumDokumentPridalNáhľad
25. apríla 2022 Rozpočet SAZ na rok 2022 EK SAZ Náhľad
24. januára 2022 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2021 – Atletika infraštruktúra za mesiac 12/2021 Herdics Náhľad
20. decembra 2021 Protokol o výsledku kontroly NKÚ 2021 Náhľad
20. mája 2021 Výročná správa za rok 2020 Náhľad
21. apríla 2021 Rozpočet SAZ na rok 2021 Gubrický Náhľad
15. apríla 2021 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 3/2021 (rok 2020) Náhľad
16. júla 2020 Rozpočet SAZ na rok 2020 EK SAZ Náhľad
20. mája 2020 Výročná správa za rok 2019 Náhľad
12. marca 2020 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR (z roku 2019) v oblasti športu k 2/2020 EK SAZ Náhľad
4. novembra 2019 Výpočet príspevku finančných prostriedkov na dopravu M – SR dorastu Drozda Náhľad
4. novembra 2019 Výpočet príspevku finančných prostriedkov na dopravu M – SR staršieho žiactva Drozda Náhľad
18. júla 2019 Zmluva o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Náhľad
18. júla 2019 Dohoda o refundácií finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, 2019 Náhľad
Atletika.sk