Dokumenty

Ekonomická komisia

DátumDokumentPridalNáhľad
25. marca 2021 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 2/2021 Náhľad
24. februára 2021 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 – Atletika infraštruktúra za mesiac 1/2021 Náhľad
16. júla 2020 Rozpočet SAZ na rok 2020 EK SAZ Náhľad
20. mája 2020 Výročná správa za rok 2019 Náhľad
12. marca 2020 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR (z roku 2019) v oblasti športu k 2/2020 EK SAZ Náhľad
4. novembra 2019 Výpočet príspevku finančných prostriedkov na dopravu M – SR dorastu Drozda Náhľad
4. novembra 2019 Výpočet príspevku finančných prostriedkov na dopravu M – SR staršieho žiactva Drozda Náhľad
18. júla 2019 Zmluva o zabezpečení činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov Náhľad
18. júla 2019 Dohoda o refundácií finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti športového klubu podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov, 2019 Náhľad
Atletika.sk