Dokumenty

Stanovy a smernice

DátumDokumentPridalNáhľad
11. septembra 2023 Smernica SAZ 6/2023 o slovenských rekordoch a najlepších slovenských výkonoch Filo Náhľad
13. apríla 2023 Smernica SAZ 5/2023 o poplatkoch SAZ Filo Náhľad
13. apríla 2023 Smernica SAZ 4/2023 o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním Filo Náhľad
6. apríla 2023 Smernica SAZ 3/2023 Hosťovací poriadok SAZ Filo Náhľad
23. januára 2023 Smernica 2/2023 O podmienkach získania kvalifikačných stupňov odbornej spôsobilosti tréner atletiky a licencií tréner atletiky Filo Náhľad
2. decembra 2022 Smernica SAZ 3/2022 Organizačný poriadok SAZ Filo Náhľad
3. mája 2022 Smernica SAZ 2/2022 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií SAZ Náhľad
3. mája 2022 Smernica SAZ 1/2022 o kontrolnej činnosti kontrolóra SAZ Náhľad
17. decembra 2021 Smernica SAZ 15/2020 Športovo-technická komisia Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 12/2021 o projekte Detskej atletiky Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 11/2021 o rozhodcoch atletiky Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 10/2021 o športových odborníkoch v rámci SAZ Filo Náhľad
23. septembra 2021 Smernica SAZ 8/2021 Registračný poriadok SAZ Filo Náhľad
21. júla 2021 Stanovy SAZ 2021 Náhľad
29. júna 2021 Smernica SAZ 7/2021 Disciplinárny poriadok SAZ Filo Náhľad
13. mája 2021 Smernica SAZ 6/2021 Štatút Komisie horských behov SAZ Filo Náhľad
22. apríla 2021 Smernica SAZ 4/2021 Prestupový poriadok SAZ Filo Náhľad
30. januára 2021 Smernica SAZ 1/2021 Etický kódex SAZ Náhľad
12. novembra 2020 Smernica SAZ 6/2020 Komisia atlétov Náhľad
12. septembra 2019 Smernica SAZ 8/2019 o zahraničných štartoch slovenských pretekárov Náhľad
27. mája 2019 Smernica SAZ 6/2019 Štatút Arbitrážnej rady SAZ Filo Náhľad
20. februára 2019 Smernica SAZ 5/2019 Štatút siene slávy Filo Náhľad
18. januára 2019 Smernica SAZ 2/2019 Štatút reprezentanta v atletike Filo Náhľad
6. decembra 2018 Smernica SAZ 10/2018 O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na atletických súťažiach organizovaných na území SR Filo Náhľad
13. septembra 2018 Smernica SAZ č.9/2018 o odmenách lektorom pri školeniach funkcionárov, trénerov a rozhodcov SAZ Filo Náhľad
Atletika.sk