Dokumenty

Stanovy a smernice

DátumDokumentPridalNáhľad
3. mája 2022 Smernica SAZ 2/2022 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií SAZ Náhľad
3. mája 2022 Smernica SAZ 1/2022 o kontrolnej činnosti kontrolóra SAZ Náhľad
17. decembra 2021 Smernica SAZ 15/2020 Športovo-technická komisia Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 14/2021 organizačný poriadok SAZ Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 13/2021 o poplatkoch SAZ Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 12/2021 o projekte Detskej atletiky Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 11/2021 o rozhodcoch atletiky Filo Náhľad
25. novembra 2021 Smernica SAZ 10/2021 o športových odborníkoch v rámci SAZ Filo Náhľad
23. septembra 2021 Smernica SAZ 8/2021 Registračný poriadok SAZ Filo Náhľad
21. júla 2021 Stanovy SAZ 2021 Náhľad
29. júna 2021 Smernica SAZ 7/2021 Disciplinárny poriadok SAZ Filo Náhľad
13. mája 2021 Smernica SAZ 6/2021 Štatút Komisie horských behov SAZ Filo Náhľad
22. apríla 2021 Smernica SAZ 4/2021 Prestupový poriadok SAZ Filo Náhľad
2. marca 2021 Smernica SAZ 3/2021 Hosťovací poriadok SAZ Filo Náhľad
30. januára 2021 Smernica SAZ 1/2021 Etický kódex SAZ Náhľad
12. novembra 2020 Smernica SAZ 6/2020 Komisia atlétov Náhľad
14. februára 2020 Smernica SAZ 3/2020 o slovenských rekordoch a najlepších slovenských výkonoch Filo Náhľad
12. septembra 2019 Smernica SAZ 8/2019 o zahraničných štartoch slovenských pretekárov Náhľad
27. mája 2019 Smernica SAZ 6/2019 Štatút Arbitrážnej rady SAZ Filo Náhľad
20. februára 2019 Smernica SAZ 5/2019 Štatút siene slávy Filo Náhľad
18. januára 2019 Smernica SAZ 2/2019 Štatút reprezentanta v atletike Filo Náhľad
6. decembra 2018 Smernica SAZ 10/2018 O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na atletických súťažiach organizovaných na území SR Filo Náhľad
13. septembra 2018 Smernica SAZ č.9/2018 o odmenách lektorom pri školeniach funkcionárov, trénerov a rozhodcov SAZ Filo Náhľad
22. januára 2018 Trénerské kvalifikácie 9/2016 Náhľad
Atletika.sk