Dokumenty

Stanovy a smernice

DátumDokumentPridalNáhľad
27. septembra 2021 Smernica SAZ o poplatkoch 9/2021 Filo Náhľad
23. septembra 2021 Registračný poriadok 8/2021 Filo Náhľad
21. júla 2021 Stanovy SAZ 2021 Náhľad
29. júna 2021 Disciplinárny poriadok SAZ 7/2021 Filo Náhľad
13. mája 2021 Smernica SAZ 6/2021 Štatút Komisie horských behov SAZ Filo Náhľad
13. mája 2021 Organizačný poriadok SAZ 5/2021 Filo Náhľad
22. apríla 2021 Prestupový poriadok SAZ 4/2021 Filo Náhľad
2. marca 2021 Hosťovací poriadok SAZ 3/2021 Filo Náhľad
30. januára 2021 Etický kódex SAZ Náhľad
30. novembra 2020 Smernica SAZ 9/2020 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií Náhľad
12. novembra 2020 Smernica SAZ 8/2020 o rozhodcoch atletiky Filo Náhľad
12. novembra 2020 Smernica SAZ 6/2020 Komisia atlétov Náhľad
14. februára 2020 Smernica SAZ 3/2020 o slovenských rekordoch a najlepších slovenských výkonoch Filo Náhľad
12. septembra 2019 Smernica 8/2019 o zahraničných štartoch slovenských pretekárov Náhľad
27. mája 2019 Štatút Arbitrážnej rady SAZ Filo Náhľad
20. februára 2019 Smernica SAZ 5/2019 Štatút siene slávy Filo Náhľad
18. januára 2019 Smernica SAZ 2/2019 Štatút reprezentanta v atletike Filo Náhľad
6. decembra 2018 Smernica O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na atletických súťažiach organizovaných na území SR Filo Náhľad
13. septembra 2018 Smernica SAZ č.9/2018 o odmenách lektorom pri školeniach funkcionárov, trénerov a rozhodcov SAZ Filo Náhľad
22. januára 2018 Trénerské kvalifikácie 9/2016 Náhľad
https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2021/10/Vyberove-konanie-na-usporiadatelov-2022.pdf