Dokumenty

Stanovy a smernice

DátumDokumentPridalNáhľad
12. septembra 2019 Smernica 8/2019 o zahraničných štartoch slovenských pretekárov Náhľad
27. mája 2019 Disciplinárny poriadok SAZ 7/2019 Filo Náhľad
27. mája 2019 Štatút Arbitrážnej rady SAZ Filo Náhľad
20. februára 2019 Smernica SAZ 5/2019 Štatút siene slávy Filo Náhľad
20. februára 2019 Organizačný poriadok SAZ 4/2019 Filo Náhľad
18. februára 2019 Smernica SAZ 3/2019 o poskytovaní náhrad účastníkom akcií Filo Náhľad
18. januára 2019 Smernica SAZ 2/2019 Štatút reprezentanta v atletike Filo Náhľad
17. januára 2019 Smernica SAZ 1/2019 o slovenských rekordoch a najlepších slovenských výkonoch Filo Náhľad
13. decembra 2018 Hosťovací poriadok 12/2018 Filo Náhľad
13. decembra 2018 Registračný poriadok 11/2018 Filo Náhľad
6. decembra 2018 Smernica O odmenách funkcionárov pretekov a rozhodcov na atletických súťažiach organizovaných na území SR Filo Náhľad
13. septembra 2018 Smernica SAZ č.9/2018 o odmenách lektorom pri školeniach funkcionárov, trénerov a rozhodcov SAZ Filo Náhľad
21. augusta 2018 Prestupový poriadok SAZ 7/2018 Filo Náhľad
26. júla 2018 O poplatkoch SAZ 6/2018 Filo Náhľad
12. marca 2018 Variabilné symboly klubov 2018 Kompas Náhľad
20. februára 2018 Smernica SAZ 3/2018 Komisia atlétov Filo Náhľad
30. januára 2018 O rozhodcoch atletiky 12/2017 Filo Náhľad
23. januára 2018 O športových odborníkoch 2/2017 Náhľad
23. januára 2018 Disciplinárny poriadok 1/2017 Náhľad
22. januára 2018 Trénerské kvalifikácie 9/2016 Náhľad
11. mája 2017 Stanovy SAZ 2017 Náhľad
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!