Dokumenty

Valné zhromaždenie

DátumDokumentPridalNáhľad
9. mája 2023 Zápisnica z VZ SAZ 15.4.2023 Herdics, Brinzová Náhľad
4. mája 2023 Uznesenie VZ SAZ 2023 Náhľad
13. apríla 2023 Návrh rozpočtu SAZ na rok 2023 Náhľad
7. apríla 2023 Rokovací poriadok VZ SAZ 2023 Náhľad
7. apríla 2023 Volebný poriadok VZ SAZ 2023 Náhľad
7. apríla 2023 Výročná správa za rok 2022 – Slovenský atletický zväz Náhľad
7. apríla 2023 Kandidáti na VZ SAZ 15.04.2023 Náhľad
7. apríla 2023 Štruktúra súťaží SAZ v roku 2023 Náhľad
30. marca 2023 Informácia pre kandidátov na funkcie v orgánoch SAZ pri voľbách do orgánov SAZ, ktoré sa uskutočnia na VZ SAZ dňa 15. 04. 2023 Náhľad
13. marca 2023 Návrh program VZ SAZ 2023 Náhľad
13. marca 2023 Prehľad delegátov VZ SAZ 2023 Náhľad
13. marca 2023 Informácia o konaní Valného zhromaždenia SAZ 2023 Náhľad
Atletika.sk