Dokumenty

Hľadáme nových olympionikov

DátumDokumentPridalNáhľad
25. októbra 2018 Záverečná správa HNO 2018 Martincová Náhľad
21. septembra 2018 Zoznam účastníkov – sústredenie HNO Tatry 2018 Martincová Náhľad
21. septembra 2018 Nominačný list HNO – sústredenie Tatry 2018 Martincová Náhľad
21. septembra 2018 Informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu – Tatry 2018 Martincová Náhľad
11. apríla 2018 Všeobecné propozície k projektu HNO 2018 Martincová Náhľad