Dokumenty

Hľadáme nových olympionikov

DátumDokumentPridalNáhľad
31. júla 2019 Záverečná správa HNO 2019 Martincová Náhľad
3. apríla 2019 Hlásenie o konaní školského kola súťaže Hľadáme nových olympionikov 2019 Martincová Náhľad
21. marca 2019 Vzorové propozície krajského kola HNO Martincová Náhľad
21. marca 2019 Metodické usmernenie k priebehu krajských kôl projektu „HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV“. Martincová Náhľad
25. októbra 2018 Záverečná správa HNO 2018 Martincová Náhľad
21. septembra 2018 Zoznam účastníkov – sústredenie HNO Tatry 2018 Martincová Náhľad
21. septembra 2018 Nominačný list HNO – sústredenie Tatry 2018 Martincová Náhľad
21. septembra 2018 Informovaný súhlas rodiča/zákonného zástupcu – Tatry 2018 Martincová Náhľad
11. apríla 2018 Všeobecné propozície k projektu HNO 2018 Martincová Náhľad
Atletika.sk