ŠANCA ZÍSKAŤ FINANCIE: Amatérske športové kluby sa môžu uchádzať o financie na zmiernenie dopadov pandémie

Amatérske športové kluby s mládežníckou základňou môžu požiadať o štátny finančný príspevok na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19. Fond na podporu športu už vyhlásil novú výzvu, ktorá je tentoraz určená práve pre amatérske športové kluby.

Na budúci týždeň si pripomenieme rok od prvého rozhodnutia štátnych orgánov obmedziť športový život. Do riadnych koľají sa nedostal ešte ani v súčasnosti, dnes sú športoviská opäť zatvorené. Trpia prevádzkovatelia infraštruktúry i športové kluby, ktoré sú časti odkázané len členské príspevky či dotácie od samospráv alebo štátu. Len minimum si z nich vedelo doteraz požiadať o finančný príspevok na krytie strát, ktoré spôsobilo zatvorenie športovísk.

Fond na podporu športu v piatok 5. marca zverejnil avizovanú Výzvu na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby. Oprávnení žiadatelia môžu žiadosti o finančnú pomoc za obdobie od marca do decembra 2020 posielať v termíne od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021. Podmienkou je, aby športové kluby mali minimálne desať aktívnych športovcov a v roku 2019 boli ich príjmy a výnosy minimálne vo výške 20-tisíc eur.

„Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s minimálne tromi účasťami v súťaži podľa stavu k 30. septembru 2019 (na základe údajov zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020),“ uvádza Fond na podporu športu. Žiadatelia môžu žiadať 50 % oprávnených nákladov klubu za oprávnené obdobie.

Celkovo je na výzvu pre amatérske športové kluby vyčlenená suma vo výške 4 milióny eur. Už skôr vyčlenil Fond na podporu športu v zmysle dohody s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre profesionálne kluby sumu 6 miliónov eur.

Celé znenie výzvy a všetko potrebné nájdete TU:

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk