Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke vonkajších športovísk – špecifikácie pre atletiku

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ:

V súlade s Usmernením  k Opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport nie je povolené (okrem výnimočných situácií) používať šatne, sprchy, WC ani žiadne zariadenia, ktoré sa nenachádzajú pod holým nebom.  Športovec, pri dodržaní Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/3461/2020 nemusí používať rúško (na prekrytie nosa a úst), avšak všetci členovia realizačného tímu sú povinní rúško používať.

Atlétom sa odporúča, aby používal každý atlét vlastnú fľašu a boli dodržiavané najvyššie možné hygienické štandardy. Odporúča sa dodržiavať odstup minimálne 2 metre medzi  dvoma osobami a teda vyhýbať sa priamemu fyzickému kontaktu.

Odporúča sa, aby prevádzkovateľ štadióna zabezpečil dozor a koordinoval termíny tréningov a aj iné aktivity na štadióne, aby v najfrekventovanejších tréningových hodinách nedošlo k nadmernému počtu osôb na štadióne. Neodporúča sa, aby atléti nacvičovali štafetovú odovzdávku (využívali štafetový kolík a pod., ktorý by si odovzdávali/podávali).

Kompletné znenie všeobecného opatrenia ÚVZSR týkajúce sa športovania nájdete na tomto linku na webe ÚVZSR:

Usmernenie Hlavneho Hygienika SR Sportoviska

 

ŠPECIFICKÉ PRAVIDLÁ PRE ATLETIKU:

BEH V RÔZNYCH DRÁHACH

Atléti využívajú dráhy tak, aby medzi nimi bola vždy jedna dráha voľná (teda pri súbežnom behu je medzi nimi jedna dráha voľná = používa sa každá druhá dráha). Po použití štartových blokov sa odporúča dezinfikovať miesto, kde boli pred štartom položené ruky.

BEH V JEDNEJ DRÁHE

Atléti bežia za sebou tak, aby medzi nimi bol vždy odstup väčší ako 2 m. Inak je nutné používať rúško.

TRÉNING V SEKTOROCH

Atlét vždy využíva vlastné náradie a náčinie (resp. jeden atlét používa počas celého tréningu to isté náradie/náčinie bez toho, aby ho používal niekto iný). Po tréningu je nutné náradie/náčinie dezinfikovať. V sektore sa nezdržiava viac ako 5 osôb naraz (je nutné dodržiavať odstup 2 m medzi osobami). Pri dlhých hodoch je možné, aby ďalšia maximálne päťčlenná skupina bola vo vzdialenosti väčšej ako 30 m.

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk