Športujúca, šikovná a úspešná mládež je aj priorita SAZ, preto výrazne zvýšil jej podporu

Športovanie mládeže deklaruje civilizovaná Európa medzi svoje priority. Slovensko nie je výnimka. Aj Slovenský atletický zväz v spolupráci s klubmi venuje príprave mládeže adekvátnu pozornosť.

SAZ delí mládež na tri vekové kategórie, pričom každá ma svoj vlastný systém podpory. Najmenší adepti atletiky vo veku od 4 do 11 rokov športujú všetci bez rozdielu najmä v rámci projektu Detská atletika (DA). Najšikovnejší školáci od 11 do 15 rokov využívajú možnosť byť zaradení do športových tried a do prípraviek zväzovej prípravy mládeže (PZPM) a 16 až 25-roční atléti dostávajú podporu od SAZ prostredníctvom zväzovej prípravy mládeže (ZPM) a projektu Top tím SAZ.

Prečo SAZ zvýšil „ministerské“ ohraničenie kategórie mládeže z 23 až na 25 rokov?

„Dlhodobo sa ukazuje, že nielen u nás, ale všade na svete, je pre športovca najkritickejšie obdobie od ukončenia juniorskej kategórie po vek približne 25 rokov. Vtedy končí nielen s atletikou, ale vo všeobecnosti so športom veľa mladých, ktorí majú stále potenciál presadiť sa vo vrcholovom športe,“ vysvetľuje šéftréner SAZ Martin Pupiš. „Obyčajne končia preto, lebo v tom čase nie sú schopní plniť náročné kritériá pre zaradenie do stredísk. V atletike to vychádza tak, že kritériá dokážu plniť najlepší stabilne až po 26 roku života. Podpora a dôvera zo strany SAZ až do veku 25 rokov by im mala pomôcť preklenúť toto náročné obdobie. Ide nám o to, aby v mládežníckej kategórii na seba kontinuálne nadväzoval prechod medzi jednotlivými vekovými skupinami.“  

Už tretí rok na základe Zákona o športe (440/2015 Z. z.) každý slovenský športový zväz povinne rozdeľuje 15 percent zo svojej štátnej dotácie pre kluby na základe veľkosti členskej základne veku od 5 do 23 rokov.

„Napriek viacerým výhradám k tomuto systému môže byť rozumné využitie financií z tejto položky rozpočtu impulz pre rozvoj atletiky i v doteraz neatletických destináciách.  V roku 2018 pripadlo na jedného člena SAZ vo veku od 5 do 23 rokov 36 eur,“ konštatuje pripomína šéftréner mládeže SAZ Martin Illéš.

Najväčšie talenty v najstaršej vekovej kategórii a najvyššej výkonnostnej úrovne môžu svoje schopnosti rozvíjať aj vďaka štúdiu v športových gymnáziách alebo podpore z Národného športového centra v Bratislave a banskobystrického VŠC Dukla.

„Detská atletika je veľmi úspešný a populárny projekt SAZ. Vďaka práci dvoch profesionálnych koordinátoriek pomáha atletiku už štyri roky zviditeľňovať, získavať mladých atlétov a okrem ďalších benefitov takisto napĺňa požiadavku štátu zapojiť do športovania maximálny počet detí,“ pripomína Illéš.

Vedenia SAZ si uvedomuje jeden dôležitý fakt: kým sa kvantita v podobe navýšenia členskej základne najmä v najnižších vekových kategóriách (aj vďaka DA) premietne do kvalitatívnych ukazovateľov, ešte to pár rokov potrvá. Prví „absolventi“ hravého projektu DA sa už začínajú prejavovať vo vyššej vekovej kategórii a najlepší z nich by mali kontinuálne prechádzať do útvarov talentovanej mládeže SAZ (ÚTM SAZ) – do športových tried  (ŠT) a PZPM.

Podľa Martina Illéša SAZ pripravuje projekt prechodu z DA do tzv. „veľkej“ atletiky. Tento projekt má ambíciu maximálne využiť potenciál DA a priviesť čo najväčší počet „malých“ atlétov do výkonnostnej a neskôr do vrcholovej atletiky.

„V projekte je nastavený i systém súťaží, v ktorom chceme oboznamovať deti s technikou jednotlivých atletických disciplín s akcentom na kvalitné zvládnutie techniky bez urýchľovania rastu výkonnosti špeciálnymi tréningovými prostriedkami,“ prízvukuje šéftréner mládeže SAZ. „Tomu plánujeme prispôsobiť i súťaže v rámci SAZ pre túto vekovú kategóriu. V súťažiach družstiev u mladších a najmladších žiakov a žiačok odporúčame oblastným zväzom zaviesť jednoduchý viacboj ako podporu všestrannosti. U mladých atlétov je to dôležitý predpoklad  k dosiahnutiu maximálnej individuálnej výkonnosti až v optimálnom veku.  Vyvíjame maximálnu snahu, aby sme presvedčili trénerov, že vo veku 11 až 13 rokov jednostranný špecializovaný tréning neprináša osoh.“

Najväčšie talenty v kategórii 17 až 25-ročných podporuje SAZ prostredníctvo  projektu zväzová príprava mládeže (ZPM). Kým v predchádzajúcich dvoch vekových kategóriách je podpora SAZ smerovaná na celé útvary, v ZPM je materiálna i finančná podpora adresná a dostávajú ju už konkrétni atléti. Do ZPM „A“ sú prioritne zaradení účastníci vrcholných európskych a svetových podujatí. Limity pre zaradenie sú zväčša na úrovni vstupných limitov EA a IAAF na šampionáty. Pre najúspešnejších už tretí rok funguje  Top tím mládeže SAZ.

Existuje aj ZPM „B“, v ktorom sú zaradení perspektívni atléti, ktorí ešte nemajú výkonnosť zodpovedajúcu účasti na vrcholných podujatiach, prípadne pretekári nespĺňajúci vekové kritériá. V ZPM „B“ zväz podporuje atlétov športovým výstrojom v hodnote od 150 do 250 eur.

„V  ZPM sa finančná podpora na prípravu jednotlivcov poskytuje na základe výkonnosti a výsledkov na vrcholných podujatiach. Suma, ktorú atlét dostane, samozrejme, nie je osobné vlastníctvo pretekára, ale slúži na komplexné zabezpečenie prípravy. Financie môže atlét využiť aj pre svojich sparingov, trénera či fyzioterapeuta,“ objasňuje šéftréner mládeže. „Suma na podporu pretekárov sa aj vzhľadom na  väčší rozpočet zväzu každoročne navyšuje, ale samozrejme, nie je neobmedzená.  Pre čo najefektívnejšie využitie financií podlieha prerozdelenie horizontálnemu členeniu podľa veku – pretekár vyššej vekovej kategórie je podporovaný viac ako mladší – a takisto aj vertikálnemu členeniu podľa  dosiahnutej výkonnosti.“

V rámci ZPM rozdelil SAZ v roku 2018 len atlétom dovedna až 86 000 eur, čo je takmer štvornásobne viac ako v roku 2012. Atléti v ZPM majú základnú podporu od 500 do 1500 eur, ďalšie extra financie od 200 do 400 eur dostávajú za účasť na vrcholnom podujatí. V roku 2018 sa sumy pre členov ZPM pohybovali od 500 do 2700 eur, pričom najlepší pretekári (bolo ich viac ako 10) mali v súčte z rôznych zdrojov (NŠC, Dukla, SOV) od 2500 až do 15 000 eur.

„Pre porovnanie: špičkový atlét-mládežník mal v roku 2012 na prípravu zo SAZ maximálne 2000 eur a takí boli len dvaja. Desiaty najlepší dostal vtedy len 950 eur,“ upozorňuje Martin Illéš. „Pre rok 2019 je predpoklad, že absolútna elita by mohla mať dovedna z rôznych zdrojov dokonca až 25 000 eur. Všetky financie pre rok 2019 však závisia od štátneho príspevku z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva.“

Absolútna slovenská atletická mládežnícka špička však financuje svoju športovú prípravu aj z ďalších zdrojov mimo ZPM – z NŠC, VŠC Dukla, z Top tímu SAZ, Juniorského olympijského tímu SOV, Nadácie SOV, prípadne ďalších projektov. Aká bola v tejto oblasti situácia v roku 2018?

Podporu z NŠC mali Ján Volko, Gabriela Gajanová, Andrej Paulíny, Monika Zavilinská, Daniela Ledecká,  Zuzana Ďurkechová, Zuzana Durcová, Matúš Talán a Adrián Baran. Celoročná podpora sa pohybovala od 500 do 4000 eur. Podľa M. Illéša by v roku 2019 malo byť do NŠC zaradených 9 atlétov. V Juniorskom olympijskom tíme SOV figurovali v roku 2018 Gabriela Gajanová a Andrej Paulíny, v roku 2019 v ňom budú znova Paulíny a nádejný chodec Ľubomír Kubiš. Výška podpory pre každého je 2400 eur na 12 mesiacov. SAZ do svojho Top tímu mládeže zaradil v roku 2018 dovedna 15 pretekárov, ktorí k financiám zo ZPM dostali navyše od 800 do 1500 eur. Výhody armádneho strediska VŠC Dukla využívalo 15 atlétov s ročnou podporou od 500 do 4000 eur. Financie priamo z ministerstva školstva na základe výsledkov v roku 2017 získala pre rok 2018 štvorica Ján Volko, Gabriela Gajanová, Michaela Pešková a Tomáš Veszelka, suma sa pohybovala od 5000 do 15 000 eur. Nadácii SOV v rámci projektu „Ukáž sa!“ podporila v tomto roku sumou 3000 eur chodca Daniela Kováča, v roku 2019 získa rovnakú sumu šprintérka Viktória Forster.

Martin Illéš: „V roku 2018 sme na prípravu mládežníckych pretekárov vyčlenili rekordných 86 000 eur a ďalších 10 900 eur dostali ako odmenu za umiestenia na vrcholných podujatiach, pričom tieto financie sú určené na ďalšiu prípravu. Nárast je aj dôsledok úspešných predošlých sezón a tohtoročná bola z pohľadu výsledkov najúspešnejšia od roku 2002. Na vrcholných mládežníckych podujatiach sme mali až sedem umiestnení v prvej osmičke.“

Pre poriadok: na ME do 18 rokov v Györi skončil Andrej Paulíny tretí na 1500 m, Ľubomír Kubiš obsadil v chôdzi na 10 000 m 4. miesto a štafeta na 100-200-300-400 m v zložení Beladič, Hrudkay, Murcko, Havlík (v rozbehu Voľanský) bola piata. Na juniorských MS v Tampere si Gabriela Gajanová vybojovala na 800 m štvrté a Emma Zapletalová na 400 m prekážok piate miesto. Na OH mládeže v Buenos Aires skončil chodec Kubiš šiesty a Oliver Murcko došprintoval na 200 m siedmy.

SAZ v roku 2018 navýšil odmeny aj trénerom v kategórii dorastu a starších až na 102 000 eur. „Bez trénerov nebudeme mať pretekárov, preto túto podporu považujeme za prioritnú z pohľadu rozvoja mládežníckej atletiky,“ vraví šéftréner mládeže.

Martin Illéš vie aj o rezervách. „Napríklad v komunikácii s trénermi. Jeden seminár ročne, informácie na webe SAZ, sústredenia a preteky nie sú dosť pre prenos všetkých informácií. Vedenie SAZ si to uvedomuje, preto plánujeme viacero aktivít, napríklad seminár či konferenciu k projektu Detská atletika, semináre k tréningu jednotlivých skupín disciplín, spoločné sústredenia členov štafiet, testovanie vrhačov, prípravu metodických materiálov, stretnutie  trénerov a zástupcov športových škôl/gymnázií. Náš cieľ je v rámci možností SAZ nastaviť systém rozvoja tak, aby spĺňal požiadavky štátu na telesný rozvoj, upevnenie zdravia a zmysluplné využitie voľného času mládeže na jednej strane, a na druhej strane si želáme, aby 5-ročný talent,  ktorý sa začal baviť atletikou, mohol vďaka nášmu systému rozvinúť svoje schopnosti v optimálnom veku a po skončení aktívnej kariéry sa s radosťou k atletike vracal a je jedno, akou formou,“ podotýka šéftréner mládeže SAZ.

(GB)

Texty k foto:

Na fotografiách postupne slovenskí účastníci tohtoročných ME do 18 rokov v maďarskom Györi Andrej Paulíny, Lucia Šišoláková, Jaroslav Greguš a Daniel Kováč.

FOTO PAVOL UHRIN

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk