SOŠV zriaďuje rezervný fond Pripravení pomáhať, vybojované olympijské miestenky do Tokia naďalej platia

Pripravení pomáhať – to je iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru, ktorý reaguje na zložitú situáciu, v ktorej sa dôsledkom opatrení proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 a choroby COVID-19 ocitli viacerí slovenskí športovci, predovšetkým z kolektívnych športov. Mnohí pre súčasnú pandémiu prídu o významnú časť príjmov a hrozí, že sa dostanú do finančnej tiesne. SOŠV vytvára špeciálny rezervný fond, ktorým chce aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov. K iniciatíve Pripravení pomáhať pozýva aj ďalšie športové zväzy a subjekty.

Súčasná situácia je úplne nová pre celú spoločnosť. Koronavírus výrazne ovplyvnil celý svet vrátane jeho športovej časti. Vážnosť stavu ilustruje aj rozhodnutie o preložení Hier XXXII. olympiády na budúci rok, čo nemá obdobu v histórii. Mnohé svetové i slovenské športové hviezdy pomáhajú v týchto dňoch v boji s koronavírusom, časť zo svojich miliónových zárobkov venujú na charitatívne účely, vybavujú celé oddelenia v nemocniciach.

Súčasná pandémia bude mať dosah na každého. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa v mnohých športoch drasticky obmedzili možnosti na prípravu, mnohé súťaže sa prerušili či predčasne ukončili. Aj vrcholoví športovci sú dnes predovšetkým doma, mnohí v karanténe. Tí, ktorí sú SZČO, sú často bez príjmu. Rovnako sú na tom aj ich tréneri, maséri, kustódi a ďalší členovia realizačných tímov. Ich kluby či oddiely ani pri najlepšej vôli nedokážu po zrušení súťaží zaplatiť všetko, čo by mali. Už dnes sa objavujú správy, ako si niektorí vrcholoví športovci hľadajú zamestnanie a prácu, aby zabezpečili financie pre život seba i svojich rodín.

„V Slovenskom olympijskom a športovom výbore nám nie je ľahostajný osud slovenských športovcov v tejto ťaživej situácii. Pre mnohých môže aj dvojmesačný výpadok príjmov znamenať veľké problémy a dostanú sa do finančnej núdze. Slovenský olympijský a športový výbor sa preto rozhodol naakumulovať vlastné finančné prostriedky a zriadiť špeciálny rezervný fond, ktorý má aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov i športových odborníkov, teda trénerov, masérov, kustódov či členov realizačných tímov. Chceme im uľahčiť preklenutie kritického obdobia a kompenzovať dôsledky nepredvídateľnej situácie. Na Slovensku podobný fond chýba a práve táto zložitá doba nám ukazuje, že musíme byť navzájom súdržní. Dnes už pracujeme na príprave konkrétnej podoby možnej pomoci. Sme Pripravení pomáhať,“ tvrdí prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel.

Vo svete sú fondy na ochranu príjmov športovcov bežné. Vytvárajú ich predovšetkým bohaté športové federácie, národné i medzinárodné. Aj na Slovensku sú viaceré športové zväzy ekonomicky silné, predovšetkým tie s väčšou členskou základňou. „Vyzývame tieto športové subjekty, aby vytvárali fondy solidarity a pripojili sa k našej výzve Pripravení pomáhať. Veríme, že zareagujú pozitívne, prípadne budú hľadať iné cesty podobnej pomoci a spoločne zmiernime súčasnú ťažkú situáciu niektorých športovcov. Je to urgentné volanie dnešných pohnutých čias,“ hovorí generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

V súvislosti s vývojom okolo OH v Tokiu absolvoval prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach v piatok videokonferenciu  s predstaviteľmi národných olympijských výbor. Čo z nej vyplynulo?

„Veľmi dôležité bolo stanovisko MOV k doterajšiemu kvalifikačnému procesu na OH, v rámci ktorého sa zatiaľ rozdelilo 57 percent všetkých olympijských miesteniek. Predstavitelia MOV deklarovali, že všetky vybojované miestenky zostanú v platnosti a nebudú sa meniť ani kvóty pre krajiny. Na rozdelenie zvyšných 43 percent miesteniek sa pripraví nový kvalifikačný systém a nový rozpis kvalifikačných súťaží, ktorý by mal byť známy v horizonte troch až štyroch týždňov,“ informoval generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.

Vo futbale, v ktorom podľa doterajších pravidiel mohli byť v jednotlivých tímoch len traja hráči starší ako 23 rokov, dôjde na základe požiadaviek z viacerých krajín, ktorých tímy sa kvalifikovali do Tokia, k zvýšeniu tejto vekovej hranice o jeden rok.

„Všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú športovcov, bude MOV komunikovať cez celosvetovú platformu Athlete 365,“ doplnil Liba. „Predstavitelia MOV deklarovali aj ďalšiu dôležitú vec: Všetky programy Olympijskej solidarity MOV k olympijským hrám v Tokiu budú pokračovať. To platí aj pre štipendiá pre športovcov smerom k OH. Dĺžka poberania štipendia sa im predĺži až do konania olympijských hier podľa toho, ako bude stanovený ich nový termín.“

(SOŠV/PP, SOU)

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk