Projekt Tréneri v škole bude pokračovať aj od septembra, záujemcovia majú šancu prihlásiť sa

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje a rozširuje pilotný projekt v programe “Tréneri v škole”. Projekt vytvoril pán splnomocnenec pre mládež a šport Karol Kučera s jeho realizačným a poradným tímom.

Stručne opísané, ide o to, že vo vybraných triedach 1. stupňa ZŠ pôsobí tandem tréner – učiteľ/ka, ktorý prešiel špeciálnym školením v rámci projektu “Tréneri v škole”. Tréner na základe svojich skúseností a poznatkov vedie hodinu telesnej výchovy zážitkovou a hravou formou. Cieľ je kontinuálnym pôsobením dosiahnuť to, že deti budú oveľa radšej tráviť čas prostredníctvom športových aktivít, a že aj menej zdatné si ku nemu vytvoria celoživotný vzťah.

Od septembra  2021 bude tento nový program “Tréneri v škole” pokračovať už na 100 školách v rámci Slovenska. Tréneri, ktorí prejavia záujem a prihlásia sa, pozvú na školenie. Podrobnejšie informácie k projektu nájdete aj na webovej stránke www.trenerivskole.sk, alebo na sociálnych sieťach Treneri v skole. Kontakt na hlavného koordinátora celého projektu Martina Dovičáka:  0902 429 978 alebo e-mail trenerivskole@gmail.com

Ďalšie informácie nájdete TU:

TRÉNERI V ŠKOLE – INFORMÁCIE

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk