Prestížna Cena Jána Zacharu od SOŠV pre trénera Pavla Slouku, atletika s deviatkou ocenených

Na 56. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v Bratislave odovzdali vyznamenania i výročné ocenenia SOŠV za rok 2018. Medzi tridsiatkou ocenených mala bohaté zastúpenie – až deväťčlenné – aj atletika. Aj vďaka viacerým nomináciám, ktoré SOŠV ponúklo vedenie SAZ.

Jedno z výročných ocenení, Cenu Jána Zacharu (udeľuje sa trénerovi mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou), získal Pavel Slouka, bývalý popredný strednotratiar, neskôr špičkový kouč strednotratiarov a vytrvalcov v AK ZŤS Martin a v slovenskej reprezentácii. Dvojnásobný slovenský atletický Tréner roka (2003, 2012), 7-násobný slovenský mládežnícky Tréner roka (2001 – 2004, 2016 – 2018) úspešne previedol Luciu Hrivnák Klocovú od mládežníckych kategórií (zlato na MEJ 2001, striebro na MSJ 2002) až do absolútnej seniorskej svetovej špičky (bronz na 800 m na ME 2010, 5. miesto na 1500 m na OH 2012). V podobnom trende vedie v súčasnosti dva najväčšie talenty Gabrielu Gajanovú (na 800 m 3. na ME 2016 do 18 rokov, 3. na MEJ 2017, 4. na MSJ 2018) a Andreja Paulínyho  (na 1500 m 3. na Európskom olympijskom festival mládeže/EYOF 2017, 3. na ME 2018 do 18 rokov, 9. na OH mládeže 2018 v kombinácii 1500 m/kros – najlepší Európan). Vo funkcii trénera sa zúčastnil na štyroch OH (2004, 2008, 2012, 2016).

Bronzový odznak SOŠV za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu udelili Anne Kirnovej Igorovi Kováčovi a Petrovi Tichému st. Bývalá vytrvalkyňa Anna Kirnová zasvätila takmer celý svoj život atletika – najskôr ako popredná vytrvalkyňa, neskôr trénerka a posledné viac ako tri desaťročia ako funkcionárka SAZ na rôznych pozíciách, od júna 1999 do marca 2013 dokonca ako generálna sekretárka. Pôsobí aj ako členka komisie zahraničných vzťahov SOŠV. Na kongrese Európskej atletiky (EA) 13. apríla v Prahe ju zvolili do rady EA, v takejto vysokej pozícii v EA ešte nijaký slovenský atletický funkcionár nepôsobil.

Igor Kováč je jeden z najúspešnejších atlétov slovenskej histórie, účastník OH 1992 v Barcelone, 1996 v Atlante a 2000 v Sydney (pre zranenie však nenastúpil na štart). V ére samostatnosti je prvý slovenský atletický medailista z MS – v Aténach 1997 skončil tretí v behu na 110 m prekážok. V tom istom roku v Štokholme utvoril dodnes platný slovenský rekord svetovej úrovne 13,13 s.

Popredný čs. a slovenský chodecký reprezentant Peter Tichý štartoval na dvoch olympijských hrách v pretekoch na 50 km (Atlanta 1996, Sydney 2000). Je člen až dvoch olympijských klubov – OK Žilina a OK Kysuce. Pravidelne sa zúčastňuje na akciách oboch klubov, najmä v spolupráci so žilinským OK chodí na autogramiády, besedy a vedomostné súťaže o olympizme pre mládež. Priam neuveriteľná je jeho dlhá športová kariéra. Prvý raz si obliekol reprezentačný dres – československý – ešte v roku 1985 v pretekoch Družba (súťaž bývalých socialistických krajín) a ešte aj roku 2018 reprezentoval SR na MS v behu na 100 km.

Plaketu SOŠV – udeľuje sa osobnostiam, ktoré svojou činnosťou významne prispievajú k rozvoju olympizmu a športu – získal univerzitný profesor na FTVŠ UK v Bratislave, odborník na metodiku tréningu a kondičnú prípravu a vzdelávateľ množstva trénerov Eugen Laczo. Ako atletický tréner v Slávii UK vychoval troch olympionikov (Jozef Kucej, Marcel Lopuchovský, Miriam Bobková) a viacero slovenských reprezentantov, v závere kariéry napríklad Gabrielu Sedlákovú. Podieľal sa na metodickom usmernení prípravy športovcov Top tímu na OH 2000 v Sydney a na ZOH 2002 v Salt Lake City.

Čestné uznanie SOŠV za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu získal dlhoročný hlavný slovenský atletický štatistik Marián Kalabus. Podieľal na zostavovaní svetových tabuliek, neskôr aj československých a slovenských, je autor a spoluautor desiatok krajských, slovenských a československých ročeniek. Od konca 80. rokov je poverený vedením evidencie slovenských rekordov, spolupracovník zahraničných štatistikov, člen autorského tímu magazínu Slovenská atletika. Podieľal sa na vzniku viacerých, z historického pohľadu mimoriadne cenných publikácií: Sto rokov organizovanej atletiky na Slovensku, Deväťdesiat rokov MMM, Deväťdesiat rokov turčianskej atletiky, Slovenskí atletickí lídri 1919-2015 a vekové tabuľky mládeže. Aktívny je aj ako rozhodca celoslovenských i medzinárodných súťaží, autor množstva atletických ročeniek a spoluautor viacerých významných publikácii z histórie slovenskej atletiky. Je člen Olympijského klubu Turiec, spoluorganizátor športových aktivít OK Turiec a autor regionálnej vedomostnej súťaže o olympizme. 

Rovnaké vyznamenanie dostala i Jana Chrenová, dlhoročná trénerka mládeže v AK Mostáreň Brezno, trénerka športových tried a Detskej atletiky v Brezne, neúnavná a obetavá organizátorka športových súťaží v regióne, propagátorka olympijského hnutia a olympijských myšlienok.

SOŠV na 56. valnom zhromaždení ocenil aj dvoch novinárov úzko spolupracujúcich so Slovenským atletickým zväzom. Marián Šimo dostal Zlatý odznak SOŠV za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport. Mimoriadne erudovaný športový novinár pôsobil v denníkoch Roľnícke noviny, Šport, Pravda a Sme, v súčasnosti je člen redakčného kolektívu magazínu Slovenská atletika. Novinársky sa venoval dominantne atletike, olympijskej tematike a športovej politike. Bol šéfredaktor slovenskej olympijskej revue Panoráma a editor magazínu SOV Olympijská revue. Zúčastnil sa na 8 atletických MS aj na 8 ME. Podieľal na tvorbe viacerých knižných pamätníc z OH a ZOH, napísal publikáciu z I. MS v atletike „Helsinki 1983“, knihu „Zlatá za život“ o Jánovi Zacharovi i brožúru „Faja“ o Márii Mračnovej.

Čestným uznaním SOŠV za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu ocenili okrem Jany Chrenovej a Mariána Kalabusa aj Gabriela Bogdányiho, dlhoročného popredného športového novinára v denníku Šport a v agentúre SITA, kde viedol športovú redakciu. Tento bývalý atlét v súčasnosti pracuje pre SAZ (píše príspevky pre web, facebook a je hlavný editor i autor magazínu Slovenská atletika). Od roku 2000 je člen mediálnej a edičnej komisie SOŠV. Ako novinár pôsobil na 4 OH (Atlanta 1996, Sydney 2000, Londýn 2012, Rio 2016), na 3 atletických MS , 7 ME, 3 halových MS, 4 halových ME a na 1 MS v krose.

(GB)

Text k foto:

Pavel Slouka s Cenou Jána Zacharu v spoločnosti prezidenta SOŠV Antona Siekela (vľavo) a viceprezidentov SOŠV Petra Korčoka a Zdenka Kríža.

FOTO JÁN LUKY

Atletickí držitelia Bronzového odznaku SOŠV: Anna Kirnová (druhá sprava), Igor Kováč (tretí sprava) a Peter Tichý st. (druhý zľava).

FOTO JÁN LUKY

Plaketu SOŠV získal vysokoškolský pedagóg, atletický tréner a bývalý prekážkar Eugen Laczo.

FOTO JÁN LUKY

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk