Organizátori ČSOB Bratislava Marathon v neistote, s MMM a ďalšími vyvinuli spoločnú iniciatívu, podporil ich aj SAZ

Napriek postupnému uvoľňovaniu opatrení prijatých pre pandémiu koronavírusu, ktoré prispievajú aj k návratu športového diania do bežných koľají, zostáva osud na jeseň plánovaných dvoch významných bežeckých podujatí na Slovensku zatiaľ nejasný. Premiér Igor Matovič síce prisľúbil, že v prípade, ak sa šírenie nákazy bude naďalej priaznivo vyvíjať, budú uvoľňovať hromadné akcie s viacerými účastníkmi, ale zároveň uviedol, že podujatia nad 1000 ľudí zrejme tento rok z hľadiska bezpečnosti nepovolia. Ako vnímajú vyjadrenia predsedu vlády organizátori bratislavského maratónu zo spoločnosti Be Cool, priblížil riaditeľ bratislavského maratónu Jozef Pukalovič.

Čo pre vás ako organizátorov veľkého športového podujatia preloženého na začiatok septembra (5. – 6. 9. 2020) znamenajú slová premiéra Matoviča?

„Zatiaľ ešte okolo športových podujatí panuje množstvo otáznikov, keďže tieto akcie stále nie sú reálne povolené. Predpokladám, že v najbližších dňoch sa situácia vyjasní, prídu uvoľnenia a budeme už reálnejšie vedieť , v akých mantineloch sa vieme pohybovať. Od začiatku bolo jasné, že športové podujatia prídu na rad až ku koncu, vo štvrtej fáze, ale nepopieram, že dnes je situácia pre nás tiež už kritická, pretože de facto tri mesiace nie sme schopní organizovať nič z toho, čo je náš core business, a to kvázi v hlavnej časti našej športovej sezóny. Podľa mojich informácií sa jednotlivé hraničné počty účastníkov budú uvoľňovať postupne, čo je pozitívny signál, uvidíme, za akých ďalších podmienok budú akcie povoľované. Sme určite v mnohom špecifickí a o to je situácia zložitejšia.“

Vyvinuli ste nejakú iniciatívu na objasnenie situácie v súvislosti s vaším podujatím? 

„Áno, rozhodli sme sa, že budeme iniciatívni a aj v spolupráci s ďalšími organizátormi bežeckých podujatí sme sa dohodli na spoločnom postupe. Po dohode so Slovenským atletickým zväzom a v spolupráci s organizátormi Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sme už pred dvoma týždňami oslovili listom zodpovedné autority, kde sme načrtli našu pozíciu ponúkli sme a aj prvé návrhy riešení situácie. Samozrejme, s prihliadnutím na aktuálnu epidemiologickú situáciu a predpokladaný vývoj. Spolu s organizátormi najväčších slovenských bežeckých podujatí v tomto týždni deň čo deň diskutujeme ohľadne precizovania úprav pri organizácii našich podujatí tak, aby zodpovedali aktuálnej situácii a aj zmeneným, najmä hygienickým a bezpečnostno-zdravotným opatreniam. Chceme byť sami aktívni a zodpovedným prístupom presvedčiť kompetentných, že sme segment, ktorý má svoju dôležitosť, a je významný hráč na poli aktívneho a zdravého spôsobu života, čo by mal byť jeden zo základných pilierov, ako zvládnuť a prekonať epidémie, akej sme aktuálne vo svete svedkami.“

Ako vnímate vývoj situácie ohľadom koronavírusu a uvoľňovania opatrení? 

„Od začiatku bolo jasné, že sa ocitneme až v poslednej fáze uvoľňovania. Teraz je pre nás dôležité, aby aj naše názory, skúsenosti a možnosti, ktoré sme schopní ovplyvniť, boli vypočuté, a následne rozhodnutia štátnych orgánov boli realizované aj s prihliadnutím na to. Sme špecifickí, nie sme štadiónový šport s divákmi, naše akcie sú trochu iného charakteru. Podujatia organizujeme na voľných priestranstvách, na veľkých plochách, takže aj rozptyl a koncentrácia ľudí je u nás iná ako napríklad na koncertoch, festivaloch či športových štadiónoch. Bežci sú neustále v pohybe, sú počas behu bezkontaktní… Verím, že kompetentní budú ochotní si naše argumenty, názory a návrhy vypočuť. To je aktuálne pre nás úplne kľúčové.“

Dalo by sa niečo vymyslieť, aby bol limit 1000 účastníkov dodržaný, a podujatie sa mohlo uskutočniť v plnom rozsahu? Napríklad prípadnými štartmi v nejakých vlnách, aby sa každá považovala za samostatné preteky? 

„Nechceme nariadenie obchádzať, ale chceme, aby to bola prípadne jedna z alternatív, ktorú budeme navrhovať. Rovnako možnosť rozdelenia akcie na viac dní a ďalšie opatrenia. Aj do kina príde za deň nie 100 ľudí, ale možno až 1500 – 2000. Rozdiel je v tom, že sa nachádzajú v rôznych sálach, prichádzajú v rôznych časových úsekoch, čiže aj my vieme pracovať s asi najväčším strašiakom súčasnosti, čo sa týka uvoľňovania opatrení, ktorým je zvýšená koncentrácia ľudí. Pripravujeme k tomu viacero alternatív, vieme sled podujatia a jednotlivých disciplín upraviť a modifikovať.

Dokedy musíte prijať definitívne rozhodnutie, či sa ČSOB Bratislava Marathon 2020 uskutoční v septembrovom termíne? 

„Aj po dohode s ČSOB sme si dali predbežne deadline na 30. jún. Uvidíme, ako sa celá situácia bude vyvíjať.“

V akej fáze príprav sa nachádzate? 

„Aktuálne pripravujeme ´mladšiu sestru´ našej obľúbenej série behov na 5 a 10 km (ČSOB zimná séria), ktorá bude mať prirodzene názov ČSOB letná séria. Začíname v júni zatiaľ vo forme virtuálnych pretekov, v júli už na to nadviažeme pretekmi v ich klasickej podobe podľa rozsahu uvoľnenia opatrení a pokračovať budeme v auguste. No a veríme, že september nám prinesie – síce za náročnejších podmienok, ale napokon predsa – 15. ročník ČSOB Bratislava Marathon. Som presvedčený, že podujatie by malo nielen tradičný športový rozmer, ale celkovo by vyslalo aj k bežným ľuďom optimistický spoločenský signál. Predstavovalo by ´čerstvý vietor´ do bežného života a symbolizovalo by návrat k nášmu štandardnému fungovaniu.“

ĽUBOŠ BOGDÁNYI

Text k foto:

Na tlačovej besede k minuloročnému ČSOB Bratislava Marathon (zľava): výkonný riaditeľ podujatia Peter Pukalovič, riaditeľ podujatia Jozef Pukalovič a generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

FOTO SITA/BE COOL

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk