Na valnom zhromaždení Východoslovenského atletického zväzu pri príležitosti jubilea ocenili kouča Mareka Lučku

Po on-line snemovaní Atletického zväzu Bratislavy (AZB), minulotýždňovom valnom zhromaždení Západoslovenského atletického zväzu (ZsAZ) v Trnave a senátu Stredoslovenského atletického zväzu (SsAZ) v Banskej Bystrici rokoval v sobotu 25. marca aj oblastný atletický zväz východoslovenského regiónu. V Košiciach na valnom zhromaždení Východoslovenského atletického zväzu (VZ VsAZ) sa zišlo 22 z 33 oprávnených delegátov, takže rokovanie bolo uznášaniaschopné.
“Podľa vopred pripraveného programu sme prebrali a schválili súťažný poriadok na letnú sezónu 2023 a zvolili sme si aj delegátov na valné zhromaždenie SAZ 15. apríla v Banskej Bystrici,” informovala predsedníčka VsAZ Silvia Hanusová, ktorá VZ “východu” viedla.
V úvode rokovania v mene delegátov zablahoželala humenskému trénerovi (aj ústredný tréner SAZ pre kategóriu do 16 rokov) a funkcionárovi Marekovi Lučkovi k okrúhlemu jubileu 50 rokov, ktoré oslávil 25. marca.
FOTO SAZ (sh)
Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk