Na seminári organizátorov slovenských bežeckých podujatí aj o etike správania sa bežcov

O nedávny banskobystrický seminár pre organizátorov bežeckých podujatí, ktorý zorganizovala komisia Slovenského atletického zväzu (SAZ) pre behy mimo dráhy v spolupráci s agentúrou BE COOL a pod odbornou garanciou Učenej právnickej spoločnosti (UčPS), bol nečakane veľký záujem.

„Záujem o seminár nás prekvapil, počítali sme s 30-40 účastníkmi, napokon ich bolo takmer 70. Preto mienime aj v budúcnosti pokračovať v takejto aktivite, ktorá je osožná pre všetky strany,“ uviedol generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

V prvej časti seminára sa debatovalo s odborníkmi na legislatívu, hovorilo sa najmä o aktuálnom vývoji a trendoch pri organizovaní bežeckých podujatí z právnej stránky.

Generálna riaditeľka sekcie legislatívno-právnej MŠVVaŠ SR a členka legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijského výboru (SOV) Žaneta Surmajová s prokurátorom Petrom Mihálom, kontrolórom UčPS,  informovali o zmenách, ktoré sa z hľadiska legislatívy udali pri organizovaní verejných športových podujatí v porovnaní s minulosťou.

„Veľká časť tejto debaty bola venovaná praktickým návodom na riešenie problémov, s ktorými sa organizátori podujatí stretávajú,“ informoval hlavný organizátor seminára Jozef Pukalovič, predseda komisie SAZ pre behy mimo dráhy a šéf bratislavského mestského maratónu..

V ďalšej prezentácii s názvom „Financovanie klubového športu na Slovensku – kde sú zdroje, kde sa dá ušetriť, a ako na to?“, ktorú pre účastníkov seminára pripravili Peter Sepeši, ktorý stál za novým zákonom o športe, advokát a člen legislatívno-právnej komisie SOV Igor Šumichrast, bývalý šéf sekcie šport na MŠVVaŠ Ladislav KrižanJaroslava Lukačovičová, predsedníčka Asociácie účtovných poradcov Slovenska.

V druhej časti seminára sa organizátori slovenských bežeckých podujatí, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia dvoch najväčších maratónov v Koščicha (MMM) a Bratislava (ČSOB Bratislava Marathon) dozvedeli od Jiřího Korpu-Ondu z agentúry Digiline o najnovších trendoch vo využití on-line marketingu na propagáciu športových podujatí.

Prezident SAZ a viceprezident SOV Peter Korčok informoval o aktuálnej podpore klubov a podujatí – vrátane bežeckých – zo strany zväzu a takisto načrtol výhľad na rok 2019. V panelovej diskusii sa potom hovorilo napríklad o zadefinovaní základných pravidiel a princípov pre organizátorov bežeckých podujatí, aby mohli získať členstvo v komisii SAZ pre dlhé behy, o zjednotení právnych podkladov pri organizácii podujatí (zdravotné súhlasy a vyhlásenia, spracovanie osobných údajov, rozposielanie fotografií, videozáznamov, archivácia údajov), o personálnych otázkach spojených s organizáciou podujatí (hlavní usporiadatelia, rozhodcovia, bezpečnostní manažéri, dobrovoľníci, spolupráca so samosprávou a políciou). Diskutovalo sa aj o bežeckej etike, napríklad organizátori ČSOB Bratislava Marathon zostavili 12 základných pravidiel bežeckej etiky na tomto podujatí s názvom „We Run Fair Play alebo Bežecké dvanástoro Bratislava Marathon Team-u“.

Ján Sudzina, prezident Maratónskeho klubu Košice, ktorý organizuje MMM, zdôraznil, že je v záujem všetkých organizátorov nájsť zhodu a spoločný postup v otázkach edukácie rekreačných bežcov, ktorí vo výraznej miere zapĺňajú štartové listiny podujatí.

Tento nárast však prináša aj viacero problémov, na ktoré poukázal: „S čím sa postupne takmer všetci organizátori stretávame? Prichádza nová generácia bežcov s inými sociálnymi návykmi a očakávaniami, ktorá v športe nehľadá iba cestu pre osobný rast a zlepšenie výkonnosti, ale v oveľa väčšej miere je to pre nich relax, antistresový ventil a spôsob vytvárania nových väzieb. Naše podujatia často nevnímajú ako atletické preteky, ale skôr ako istý druh párty so športovým obsahom alebo teambuildingové akcie. Za svojou účasťou často nevidia , že registráciou vznikajú viaceré ich záväzky voči organizátorom, ktoré je nutné poznať a rešpektovať. Majú sklon zjednodušovať tento vzťah do polohy klient (bežec) – poskytovateľ služieb (organizátor). Nezriedka volia neetické postupy v komunikácii, alebo správaní sa počas pretekov, banalizujú bezpečnostné riziká podcenením športovej prípravy, chýba im orientácia v pravidlách, ale i v nepísaných zvykoch a zákonitostiach bežeckých pretekov.“

Účastníci banskobystrického seminára sa takisto pokúšali nájsť spoločnú platformu na zjednotenie pravidiel správania účastníkov bežeckých podujatí. Napokon sa zhodli na troch základných bodoch, na ktorých sa bude intenzívne pracovať pod gesciou komisie SAZ pre behy mimo dráhy.

„Ide o podmienky členstva bežeckého podujatia v komisii SAZ behov mimo dráhy, o prípravu všeobecne akceptovaného a právne podloženého vyhlásenia o zdravotnom stave, ochrane osobných údajov a GDPR a o pravidlách správania sa a bežeckej etike,“ informoval manažér seminára Tomáš Willwéber z agentúry BE COOL. „Verím, že na ďalšom seminári na jar 2019 v Bratislave, ktorého hlavná téma bude bezpečnosť na podujatiach, budeme môcť sfinalizovať jednotlivé body a podľa dohody sa k nim po požehnaní SAZ-om pripoja jednotliví organizátori, ktorí ich začnú v rámci svojich podujatí propagovať, prezentovať, uvádzať do života a šíriť medzi bežeckou verejnosťou.“

Prezident SAZ Peter Korčok na margo seminára poznamenal: „Dlhodobo sa snažíme organizátorov podujatí vzdelávať, no snažíme sa od nich zistiť aj to, aké sú ich očakávania od nášho zväzu, čo pre nich môžeme urobiť do budúcnosti, no taktiež zisťujeme, ako môžu byť oni prospešní pre nás tak, aby sme boli všetci spokojní. Takýto seminár je na to ideálna príležitosť. V podobných seminároch mienime pokračovať naďalej. V Banskej Bystrici sa otvorili mnohé témy, bude o čom diskutovať.

(GB)

Texty k foto:

Účastníci banskobystrického seminára bežeckých podujatí.

FOTO BE COOL

Pohľad medzi účastníkov, slovo má Jozef Pukalovič, predseda komisie SAZ pre behy mimo dráhy.

FOTO BE COOL

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk
Atletika.sk