Informácia pre kluby/oddiely SAZ, o prolongácií fyzických a právnických osôb na rok 2023. Spustená od 13.12.2022.

Vážení zástupcovia športových organizácií SAZ,

dovoľte mi informovať Vás o prolongačnom procese v registračnom systéme Membery. Prolongáciu – obnovu členstva na ďalší kalendárny rok 2023, je právnická osoba povinná vykonať v termíne nato určenom. Členstvo právnickej osoby v SAZ trvá do konca kalendárneho roku 2022, ak v priebehu roku právnická osoba nezanikla.

Prolongácia pre rok 2023 bude prebiehať v termíne od 13.12.2022 (utorok) do 31.12.2022. Klubovým manažérom bude sprístupnená funkcia na vykonanie zmien v členskej základni v tomto termíne. Po tomto termíne sa funkcia na prolongovanie uzavrie.

Zrušiť členstvo fyzickej osobe môže právnická osoba jedenkrát do roka, v termíne nato určenom (prolongácia), takým spôsobom, že člena, ktorému ruší členstvo, neoznačí v prolongačnom zozname členov registrovaných pre nasledujúci rok 2023. V priebehu kalendárneho roka už právnická osoba nemôže rušiť členstvo zaregistrovaných fyzických osôb.
Ak klub neuskutoční v čase prolongácie zmeny v členskej základne, členovia budú automaticky neaktívni/neprolongovaní (voľné osoby).

Aby sa mohla právnická osoba (klub/oddiel) prolongovať na nasledujúci kalendárny rok 2023, musí mať prolongovaných aspoň 3 členov!

Od začiatku prolongačného obdobia 13.12.2022 (utorok) do 31.12.2022 (vrátane) si viete postupne prolongovať členov. Nie je potrebné všetkých prolongovať na jeden krát!!!

Návod ako jednoducho vykonať prolongáciu na kalendárny rok 2023 nájdete na tomto odkaze: https://www.atletika.sk/wp-content/uploads/2022/12/Prolongacia-na-kalendarny-rok-2023-1.pdf

V prípade otázok ma kontaktujte.

Matúš Kompas

matrikár SAZ

kompas@atletika.sk

+421 915 722 100

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk
Atletika.sk