Výberové konanie na zabezpečenie časomernej služby na majstrovstvá SR a na Atletickú ligu v roku 2022

Slovenský atletický zväz si Vás dovoľuje osloviť na predloženie ponuky pre zabezpečenie služieb časomiery v roku 2022.

Ponuka musí obsahovať na každú súťaž samostatný položkový rozpočet. Ponúkaná cena bude konečná a bude obsahovať všetky náklady dodávateľa (doprava, ubytovanie, DPH a ďalšie).

Záujemcovia o zabezpečenie služieb časomiery zašlú ponuky v zmysle tejto výzvy do 10. 4. 2022 na e-mail: drozda@atletika.sk

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk