AKTUALIZOVANÉ o usmernenie MŠVVaŠ SR: Opatrenia ÚVZ SR, alebo čo sa môže a nemôže

Interpretácia najzásadnejších informácií z najnovšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia vstupujúce do platnosti 15. októbra 2020 od 6.00 h vzťahujúcich sa na činnosti v atletike, ku ktorému vydalo MŠVVaŠ usmernenie popoludní vo štvrtok 15. 10. 2020:

Aktualizácia o 17.00 h: MŠVVaŠ pôvodnú informáciu, že na jednom športovisku (vonku alebo v hale/telocvični) môže vykonávať športovú činnosť viacero organizovaných skupín do 6 osôb, pričom skupiny sa nesmú medzi sebou premiešavať pri príchode a a ani pri odchode zo športoviska, zmenilo. Takže aktuálne platí toto:

► jedna organizovaná tréningová skupina môže byť najviac 6 osôb (vrátane členov realizačného tímu, napríklad 5 športovcov a 1 tréner)

športovú činnosť (tréning) môže vykonávať v jednom okamihu na jednom športovisku iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb

► v pôvodnom materiáli bolo zverejnené, že ak sa športová činnosť vykonáva v interiéri (hala, telocvičňa), podmienkou je dodržanie pravidla maximálne jedna osoba na 15 metrov štvorcových, v novom materiáli, ktorý sa na webe ministerstva objavil o 17.00 h, zmienka o interiérovom športovaní už nie je

► tréningová skupina nesmie mať viac ako 6 členov

► športové podujatia (súťaže) sú zakázané okrem 5 najvyšších kolektívnych súťaží, výnimkou je, ak majú všetci účastníci aktuálny negatívny test na COVID-19 vykonaný RT-PCR testom alebo antigénovým testom certifikovaným na území Európskej únie nie starším ako 12 hodín

► v tréningovom procese nemusí športovec používať rúško, ale odporúča sa

Celé usmernenie MŠVVaŠ SR k organizovanej športovej činnosti nájdete na webe ministerstva na tomto linku:

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-s-ucinnostou-od-15102020/

V prípade získania nových informácií budeme vyššie uvedené body dopĺňať alebo aktualizovať.

V prípade nejasností ohľadne opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19 a týkajúcich sa športu/atletiky kontaktujte mailom šéftrénera SAZ Martina Pupiša na pupis@atletikasvk.sk

MARTIN PUPIŠ, šéftréner Slovenského atletického zväzu

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk