V Bratislave 11. ročník charitatívneho behu „21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc!“

V nedeľu 8. septembra o 10.00 h sa v areáli na Partizánskej lúke v Bratislave uskutoční 11. ročník rodinného charitatívneho behu „21 km pre deti – Bežíme deťom na pomoc!“ Nielen obyvatelia Bratislavy a okolia ale aj bežci z celého Slovenska či zahraničia na ňom majú možnosť urobiť nielen niečo pre svoje zdravie, ale svojím štartovným prispejú aj na činnosť Linky detskej istoty (LDI), ktorá ročne vybaví približne 100 000 telefonátov detí a mladých ľudí hľadajúcich bezpečný priestor, kde môžu hovoriť o všetkom, čo ich zaujíma či trápi.

Podujatie „21 km pre deti –  Bežíme deťom na pomoc!“ je charitatívny beh, ktorý organizuje Linka detskej istoty od roku 2009. Už tradične sa koná v areáli obľúbenej bratislavskej voľnočasovej destinácie Partizánska lúka, pričom štart a cieľ je situovaný v priestoroch amfiteátra. Trate sú štyri – 3 km (beží sa o 10.20) h, 7 km (10.10 h) a 21,1 km (10.00 h) a súčasť podujatia je aj „Rodinný beh na 1,5 km“ (10.30 h) okolo jazierka na Partizánskej lúke určený pre deťom a ich rodičom.

Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov využije Linka detskej istoty priamo na svoje aktivity. Základný vklad je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia, kolegovia alebo aj úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov na činnosť LDI. Okrem aktívnej účasti na behu je možné LDI podporiť akýmkoľvek finančným darom na číslo účtu: VÚB, a. s., IBAN SK58 0200 0000 0034 5518 2553, variabilný symbol 2119.

Štartovné je možné uhradiť vyplnením prihlášky cez www.21kmpredeti.ldi.sk/rok-20191/, prípadne uhradiť priamo v deň podujatia pri registrácii účastníkov. Každý účastník – platiaci bežec – má nárok na občerstvenie na trati, guláš, alebo vegánsky guláš po dobehu a na účastnícke tričko. Viac informácií nájdete v propozíciách na www.21kmpredeU.ldi.sk/rok-20191/.

(TIR)

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk