Skvelá správa: 5 miliónov eur pre atletiku na výstavbu a rekonštrukciu štadiónov

Zdá sa, že v oblasti atletickej infraštruktúry sa začína blýskať na lepšie časy. Vláda na stredajšom zasadnutí uznesením číslo 285/2019 zaviazala ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú poskytnúť Slovenskému atletickému zväzu (SAZ) finančné prostriedky v objeme 5 000 000 eur na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. Táto suma je súčasť 21-miliónovej dotácie, ktorú vláda vyčlenila na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 až 2021.

„Po minuloročnom decembrovom schválení projektu výstavby a modernizácie Národného atletického štadióna na banskobystrických Štiavničkách v gescii ministerstva obrany je to ďalšia výborná správa pre našu atletiku,“ reagoval na rozhodnutie vládneho kabinetu prezident SAZ Peter Korčok. „O toto sme sa snažili už niekoľko rokov, teraz sa naše túžby konečne naplnili. Štátna dotácia pomôže výrazne zlepšiť atletickú infraštruktúru a všeobecne aj podmienky na olympijský šport číslo jeden.“

Vo vládnom materiáli sa píše, že pre výber jednotlivých atletických štadiónov, ktoré budú financované z projektu, bude zriadená odborná hodnotiaca komisia a jej návrh bude schvaľovať výkonný výbor Slovenského atletického zväzu. Oprávnení prijímatelia finančných prostriedkov budú zoradení v poradí, pričom v prípade, ak vybraný žiadateľ odmietne schválené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, suma bude schválená žiadateľovi, ktorý je najvyššie v poradí žiadateľov, ktorí splnili podmienky výberu, ale neboli vybraní.

„Záujem o príspevok na vybudovanie či zmodernizovanie atletických štadiónov je obrovský, už teraz máme minimálne 20 projektov, ktoré požiadali o spolufinancovanie,“ informoval Peter Korčok. „SAZ vypíše výzvu, na základe ktorej sa záujemcovia môžu prihlásiť. Ak splnia podmienky, výberová komisia určí poradie uchádzačov, čo ešte odobrí výkonný výbor. Projekty bude nutné zrealizovať v období rokov 2019 až 2021.“

Šéf slovenskej atletiky predpokladá, že dotáciu poskytnú 15 až 20 subjektom, pričom maximálna suma podpory je 400-tisíc eur. Vo vládnom materiáli sa píše, že minimálna suma spolufinancovania rekonštrukcie alebo výstavby jedného atletického štadióna (vrátane nevyhnutného technického, sociálneho a materiálneho vybavenia) je 40 % z celkového rozpočtu rekonštrukcie alebo výstavby.

Finančné prostriedky z päťmiliónového štátneho príspevku sú účelovo určené najmä na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom s umelým povrchom.

„Vo výnimočných prípadoch je možné finančne podporiť aj 300-metrové ovály v prípade miest, kde pôsobia atletické kluby s veľkou tradíciou, úspešne pracujú s mládežou a nemajú možnosť postaviť 400-metrový ovál,“ dodal Peter Korčok.

Podľa schváleného uznesenia vlády je termín vyhodnotenia predložených žiadostí 15. august 2019 a predpokladaný termín ukončenia realizácie rekonštrukcie alebo výstavby atletických štadiónov 31. december 2021.

Na Slovensku je v súčasnosti len 11 šesť až osemdráhových 400-metrových atletických oválov so sektormi pre technické disciplíny – Trnava, Skalica, Šamorín, Bratislava (Mladá Garda), Nové Mesto nad Váhom, Bratislava (Pasienky), Banská Bystrica, Košice, Nitra, Dubnica nad Váhom, Nové Zámky. Mnohé z nich sú už za zenitom – na Pasienkoch sa už nedá ani trénovať, viaceré potrebujú zásadnú rekonštrukciu povrchu (Košice, Nitra, Nové Zámky, Dubnica n/V.).

(GB)

ILUSTRAČNÉ FOTO SITA/MARKO ERD

SLOVENSKÉ 400-METROVÉ ATLETICKÉ OVÁLY

(s umelým povrchom minimálne so 6 dráhami po celej dĺžke)

Bratislava (Pasienky) 1970

Banská Bystrica 1974

Košice 1990

Nitra 1991

Dubnica Nad Váhom 2001

Trnava 2002

Nové Zámky 2005

Bratislava (Mladá Garda) 2005

Nové Mesto Nad Váhom 2006

Skalica 2014

Šamorín 2016

Poznámka: Za mestom uvádzame rok odovzdania do užívania.

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk