Podpora klubov – finančná aj materiálna – je jedna z priorít SAZ

„Tak ako je bunka základná funkčná jednotka živých organizmov, podobné postavenie v hierarchii slovenskej atletiky majú aj kluby. Preto sa im Slovenský atletický zväz snaží všemožne pomáhať v rámci svojich finančných a zákonných možností,“ vraví generálny sekretár zväzu Vladimír Gubrický.

Foriem priamej či nepriamej finančnej podpory pre kluby existuje viacero. Jednou je povinné rozdelenie 15 percent zo štátnej dotácie na základe veľkosti aktívnej členskej základne veku od 5 do 23 rokov na základe Zákona o športe (440/2015 Z. z.). V roku 2018 takto SAZ poslal 142 klubom dovedna 343 070 eur, čo je priemerne 2416 eur. Na jedného „mládežníka“ pripadlo v uplynulom roku 36 eur.

„V tomto roku sa celková suma, ktorú pošleme do klubov na základe pravidla 15 percent, zvýši až na  420 923 eur,“ pripomína šéftréner mládeže SAZ Martin Illéš.

V rámci SAZ funguje popri kluboch 11 športových tried a 25 prípraviek zväzovej prípravy mládeže (PZPM). Na ne poskytol zväz dovedna  65-tisíc eur. „Kluby mali dve možnosti, ako tieto financie využiť. Buď použili celú dotáciu na činnosť, alebo časť, maximálne však päťdesiat percent, poskytli ako príspevok pre svojich trénerov,“ vysvetľuje generálny sekretár.

SAZ finančne podporuje účasť klubov na svojich vrcholných podujatiach. V minulosti prispieval na cestovné oddielom z východoslovenskej oblasti na dopravu na všetky slovenské halové šampionáty v Bratislave. „Odkedy má mládež vlaky zadarmo, prispievame im na ubytovanie. Takto to bude aj v roku 2019,“ konštatuje Vladimír Gubrický. „Zväz v roku 2018 prispel na cestovné do dejiska šampionátu aj všetkým klubom, ktorých družstvá sa kvalifikovali na tímové majstrovstvá SR v kategóriách staršieho žiactva a dorastu. Kluby, ktoré majú svoje tímy v atletickej lige dospelých, si na cestovnom rozdelia každoročne 16 000 eur, pričom z ligy majú šancu získať financie za umiestenie tímov i jednotlivcov v základných kolách na 1. až 3. mieste, a všetky kluby získavajú odmenu za konečné umiestenie vo finále ligy.“

SAZ v predošlom roku podporil účasť štyroch slovenských majstrovských tímov v Európskom pohári klubov v kategóriách juniorov i dospelých príspevkom 4000 eur. V roku 2019 sa táto suma pre aktuálnych šampiónov – muži AC Stavbár Nitra, ženy banskobystrickej Dukly, juniori ŠK ŠOG Nitra, juniorky Slávie Trenčín – zvyšuje na 5000 eur. Pre porovnanie: v roku 2013 bola výška dotácie pre účasť našich šampiónov v EP klubov iba 1000 eur…

„Uvedomujeme si, že účasť na tomto podujatí nie je lacný špás, preto sa snažíme klubom pomôcť aj formou spomenutého príspevku. Pre mnohých pretekárov druhého sledu je práve štart v európskej klubovej konkurencii vrchol atletického roka,“ vraví generálny sekretár SAZ.

Naprázdno nevyjdú ani agilní organizátori slovenských podujatí. Nielenže si vďaka tomu môžu s prispením zväzu výrazne zmodernizovať štadión, ale aj doplniť klubové pokladnice. Napríklad organizátor dvojdňových majstrovstiev Slovenska dostal dotáciu 4000 eur, jednodňových 2300 eur. Okrem toho organizátor už nehradí časomerný a výsledkový servis (ročne činí táto položka okolo 40-tisíc eur na všetky M-SR) a nezabezpečuje ani vyplácanie delegátov SAZ a inštruktora rozhodcov na šampionáte, tieto náklady financuje SAZ. „V rozpočte na rok 2019 sme sumy pre organizátorov domácich šampionátov zvýšili približne o desať percent na 4400 a 2500 eur,“ dodáva šéftréner mládeže SAZ a člen výkonného výboru Martin Illéš.

SAZ poskytol klubom možnosť získať bezplatnú licenciu na softvér Atletická kancelária 2 na spracovávanie výsledkov podujatí, ktoré organizujú, a takisto na vytváranie klubových tabuliek.

Na investície nad 1700 eur, ktoré sa robia verejnými súťažami cez elektronický kontraktačný systém, bolo v rozpočte SAZ vyhradených 100 000 eur, pričom až 80 percent tejto sumy dostali kluby, ktoré organizujú domáce šampionáty a ligu.

„Oslovili sme kluby a zisťovali sme, čo potrebujú. Takto sme kúpili kladivársku klietku pre bratislavskú Sláviu STU za 16 700 eur, žrdkárske doskočiská do Banskej Bystrice a Trnavy za približne 15-tisíc eur či na košický štadión kompletnú sadu prekážok v počte 80 ks v hodnote vyše 13-tisíc eur. Takto sme pomohli desiatim subjektom,“ vraví Vladimír Gubrický. „Na dovybavenie štadiónov ďalším materiálom (pod 1700 eur – napríklad latky, meračské pásma a podobne) sme poskytli klubom zhruba 20-tisíc a s takouto sumou počítame aj v roku 2019.“     

Kluby, ktoré vychovávajú reprezentantov vo všetkých vekových kategóriách, si môžu prilepšiť aj za účasť svojich pretekárov na vrcholných podujatiach. „Výška príspevku za účastníkov OH, MS či ME dospelých alebo mládeže sa pohybuje od 100 do 200 eur. V roku 2018 sme takto poslali financie do 21 klubov,“ pripomína Martin Illéš. „Financie dostáva aj tréner-objaviteľ, za účastníka ME v Berlíne to bolo 200 eur.“

Vedenie SAZ však myslí aj na kluby, ktoré vychovali reprezentantov, no už u nich nepôsobia. Vymyslelo systém kontinuálneho odmeňovania za popredné umiestenia na vrcholných podujatiach. Napríklad za striebro Mateja Tótha na ME 2018 si oba jeho kluby, kde doteraz pôsobil (AC Stavbár Nitra, ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) alikvotne rozdelia 1250 eur a tréneri, ktorí ho pripravovali v minulosti (Peter Mečiar, Juraj Benčík), si budú deliť 750 eur. Tieto položky SAZ vyplatí v roku 2019.

Klubom významne pomáha aj úspešný projekt Detská atletika. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Tesco zakúpil SAZ základnú tréningovú sadu pre Detskú atletiku už pre 148 klubov, oddielov a krúžkov, pričom jej hodnota jednej je 800 eur.

(GB)

Poznámka: Všetky finančné údaje z článku sú overiteľné v oficiálnych dokumentoch na sekretariáte SAZ.

Texty k foto:

Možnosť, ako sa môžu kluby dostať k zaujímavým financiám, je aj atletická liga.

FOTO PAVOL UHRIN

Generálny sekretár SAZ Vladimír Gubrický.

FOTO SITA/DIANA ČERNÁKOVÁ

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk