Dokumenty Ekonomická komisia Informácie o spôsobe použitia prostriedkov zo ŠR

2019

DátumDokumentPridalNáhľad
25. januára 2020 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 12/2019 EK SAZ Náhľad
Atletika.sk