Dokumenty Ekonomická komisia

Informácie o spôsobe použitia prostriedkov zo ŠR

DátumDokumentPridalNáhľad
22. septembra 2022 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2020 – Atletika infraštruktúra za mesiac 8/2022 Herdics Náhľad
22. septembra 2022 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 8/2022 Herdics Náhľad
13. apríla 2022 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 03/2022 (rok 2021) Herdics Náhľad
24. januára 2022 Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2021 – Atletika infraštruktúra za mesiac 12/2021 Herdics Náhľad
15. apríla 2021 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR v oblasti športu k 3/2021 (rok 2020) Náhľad
12. marca 2020 Čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠR (z roku 2019) v oblasti športu k 2/2020 EK SAZ Náhľad
Atletika.sk