Dorastenecká liga by sa mohla začať v roku 2022

Súčasťou koncepcie komisie mládeže SAZ na najbližšie štvorročné obdobie aj vytvorenie nových športových tried

Vytvorenie nových športových tried a založenie dorasteneckej ligy. To sú najpodstatnejšie závery z prvého zasadnutia komisie mládeže Slovenského atletického zväzu (SAZ) v roku 2021, ktoré sa uskutočnilo online formou v úvode tohto týždňa za účasti 10 členov a reprezentačného šéftrénera Martina Pupiša.

Komisia mládeže (KM) riešila viacero aktuálnych tém v súvislosti s nastavením sezóny sezóny 2021, pravidlá Útvarov talentovanej mládeže (ÚTM) na rok 2021 a termíny vrcholných podujatí a medzištátnych stretnutí. KM si prešla koncepciu mládeže na ďalšie 4-ročné obdobie. Tá zahŕňa vytvorenie nových športových tried v spolupráci s klubmi a mestami, realizáciu seminárov aj online formou, zatraktívnenie súťaží v oblastiach, spoločné reprezentačné sústredenia a testovanie mládeže po sekciách, zabezpečenie psychologického poradenstva – mentálneho koučingu pre pretekárov zaradených do zväzovej prípravy mládeže (ZPM), rozsah súťaženia sa v mládežníckych kategóriách v spolupráci s odborníkmi v danej téme. Hovorilo sa o pripravovaných projektoch komisie mládeže, preberalo sa bodovanie a hodnotenie ÚTM a tiež zaznela informácia, ako súčasný stav ovplyvňuje organizáciu súťaží SAZ a organizáciu konferencie mládeže.

“Na zasadnutí sme prešli všetky aktuálne témy, ktoré v tejto neľahkej dobe riešime z pohľadu mládeže v SAZ. Informovali sme členov o úlohách, ktoré si komisia mládeže predsavzala zrealizovať do roku 2024,” poznamenal predseda komisie mládeže SAZ Martin Illéš a k spomenutým úlohám konkrétnejšie doplnil: “Určite tam patrí podpora trénerov z finančnej aj vzdelanostnej stránky, posilnenie a udržanie už v minulosti realizovaných projektov (Mládežnícka atletika, Detská atletika, Hľadáme nových olympionikov, EYOF 2022). Taktiež sme sa zaoberali novými projektmi medzi ktoré patrí projekt centralizácie mládeže a projekt Atletická dorastenecká liga.”

Projektom dorasteneckej ligy sa komisia mládeže zaoberá od roku 2015, keď s nápadom jej vzniku prišiel Ján Gigac spolu s predsedom športovo-technickej komisie Róbertom Mittermayerom. V roku 2017 sa podarilo pripraviť súťažný poriadok tejto ligy. V tej dobe na projekt ešte neboli optimálne podmienky.

“Členovia komisie vrátane mňa si myslíme, že nastal čas tento projekt oprášiť a túto súťaž pre kategóriu 16 a 17-ročných atlétov rozbehnúť. V roku 2021 sa komisia mládeže a športovo-technická komisia zamerajú na riešení všetkých záležitostí okolo dorasteneckej ligy a jej správne nastavenie s tým, že v roku 2022 by sa mala rozbehnúť. “Pre túto súťaž bude potrebné v rozpočte SAZ vyčleniť financie a taktiež dohodnúť s oblastnými atletickými zväzmi samotnú organizáciu jednotlivých kôl,” dodal predseda KM SAZ.

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk
Atletika.sk